Souřadnice

Zpět


Přehled souřadnic stanic

Zde vystavené souřadnice jsou ze zpracování jedné z kampaní v projektu monitoringu permanentních stanic. Souřadnice jsou v závazném referenčním systému ETRS89, epocha 1989.0. Připojeno na stanice sítě EPN (EUREF Permanent Network). Souřadnice připojovacích stanic neuvedeny. Transformováno do národní realizace ETRS89.
GOPE   3979316.4408  1050312.2526  4857066.9082
KUNZ   4037498.0993  1097034.0317  4798909.1095
LYSH   3934178.4831  1312357.1224  4831237.8458
PLZN   4019719.1519  954062.0084  4843509.5295
POL1   3914079.8396  1146206.6967  4888342.7126
TUBO   4001470.5976  1192345.3073  4805795.3195
VSBO   3916836.2756  1285051.1031  4851125.9179

Změny souřadnic, ke kterým může docházet, jsou pro stanice sítě VESOG, které jsou současně zařazené do monitoringu permanentních stanic jsou primárně publikovány na stránce monitoringu, zde uvedené souřadnice jsou aktualizovány se zpožděním (při revizi obsahu webové stránky). Na stránkách monitoringu jsou přístupné též časové řady souřadnic, ve kterých je možno pozorovat změny souřadnic v čase.


Zpět
Poslední revize 17. II. 2016 Webmaster