Permanentní GNSS stanice LYSH
O stanici Souřadnice GNSS observace Historie GNSS Stabilizace
GNSS systém Tok dat Zakrytí oblohy Meteočidla Mapa

Zpět Home


Označení stanice

DOMES number 11522M001
kód stanice LYSH

Permanentní GNSS stanice LYSH je provozována Vysokou školou báňskou - Technickou universitou Ostrava ve spolupráci s operačním centrem VESOG Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (Geodetické observatoře Pecný ) na profesionální meteorologické stanici Lysá hora Českého hydrometeorologického ústavu.

Logo 802.cz
Připojení permanentní stanice k Internetu poskytuje firma MATTES AD, spol. s r.o.

Pohled na budovu s anténou Pohled na anténu na střeše
Pohledy na stabilizaci bodu na střeše meteorologické stanice Lysá hora

Pro získání dat z této stanice kontaktujte poskytovatele dat na stránce RINEXových dat.


Zpět na obsah stránky.


Souřadnice bodu

S-JTSK
Y = 461456,15 m X = 1134636,72 m
B = 49 32 48,36126 N L = 18 26 57,08761 E
(Připojeno na základní trigonometrický bod Lysá hora.)

Souřadnice ETRS89 v epoše 1989,0
X = 3934178,490 m Y = 1312357,128 m Z = 4831237,840 m
B = 49 32 46,28401 N L = 18 26 51,31384 E Hel = 1374,912 m
(Souřadnice určeny v úvodní kampani monitoringu permanentních stanic)

Bpv
H = 1331,51 m

Poznámka:

S-JTSK
= systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Y a X jsou pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu

ETRS89
= European Terrestrial Reference System, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)

Bpv
= výškový systém Balt po vyrovnání
H je nadmořská výška


Zpět na obsah stránky.

Stabilizace bodu

Ocelová trubka stabilizace je připevněna k tělesu nepoužívaného komínu na střeše meteorologické stanice. V horní ploše trubky je zapuštěn šroub, na který je připevněn přípravek pro orientaci a centraci antény.

Detail referenčního bodu s našroubovaným přípravkem
Referenční bod na horním konci trubky
(pod matkou připevňující přípravek)

Bod je definován jako průsečík svislé osy šroubu s horní plochou pilíře. Na šroubu je připevněn přípravek, na kterém je našroubována redukce, ke které je připojena GNSS anténa.

Pilíř je připevněn ke komínu, který prochází vnitřní nosnou stěnou budovy a je ukončen v jejích základech. Na schématu je bod označen červeným kolečkem.

Schéma stabilizace

Náčrt umístění stabilizace v budově meteorologické stanice


Zpět na obsah stránky.

GNSS observace

Stanice byla vybudována pro výzkumné projekty v oblasti GPS meteorologie a pro výukové účely v oboru určování polohy a navigace. Měření na stanici budou též využívána pro sledování geodynamických pohybů v Beskydech.

Každou sekundu jsou aparaturou na stanici zpracovány signály všech družic systémů GPS NAVSTAR a GLONASS, které jsou nad obzorem. Data ve formě pseudovzdáleností, doppler counts, fází a RTCM korekcí jsou buď ukládána do souboru nebo v prakticky reálném čase odeslána do NTRIP casteru v operačním centru.

Zpět na obsah stránky.


Historie GNSS

2. prosince 2004
kovová konstrukce stabilizace bodu LYSH namontována na komín

22. června 2005
zahájeno permanentní pozorování přijímačem Topcon GB-1000 a anténou Topcon CR3-GGD

Detail antény
Pohled na anténu na stabilizaci po zahájení pozorování

29. září 2008
pozorování přerušeno kvůli závadě antény

8. května 2009
obnoveno permanentní pozorování přijímačem Topcon GB-1000 a novou anténou Topcon CR.G3

Zpět na obsah stránky.


GNSS systém

V současnosti je měřeno přijímačem Topcon GB-1000, výrobní číslo 220292 a anténou Topcon CR.G3 se sférickým protisněžným krytem, IGS označení TPSCR.G3 TPSH, výrobní číslo 383-0594.

Přijímač Topcon
Přijímač Topcon GB-1000

Charakteristiky přijímače
dvoufrekvenční geodetický přijímač
GNSS systém:
GPS NAVSTAR+GLONASS
interval měření:
1 sekunda
výšková maska:
0 stupňů

Přijímač je napojen na staniční počítač a pomocí něj jsou pořizovány následující výstupy:
- datové soubory ve formátu RINEX, obsahující data z družic GPS NAVSTAR a GLONASS v 1 sekundovém taktu v hodinových souborech. Tato data jsou v operačním centru využívána pro tvorbu všech odvozených typů dat.
- proud dat v reálném čase v 1 sekundovém taktu ve formátu RTCM.

Pro archivaci jsou dále pořizovány:
- datové soubory ve formátu TPS (binární formát Topcon Positioning System) v 1 sekundovém taktu v hodinových souborech a
- datové soubory ve formátu RINEX z družic GPS NAVSTAR a GLONASS v 30 sekundovém taktu v denních souborech.

Informační soubor (site-log) o GPS systému na bodě LYSH: lysh.log

Provoz stanice je kontrolován z operačního centra VESOG .

Zpět na obsah stránky.


Tok dat

Obrazovka a přijímač UPS, počítač
Příjímač, obrazovka, UPS a počítač

Přijímač Topcon je umístěn vedle staničního počítače ve služebně meteorologické stanice. Přijímač je připojen ke staničnímu počítači dvěmi seriovými linkami: první je pro řízení přijímače a přenos dat do firemního software PC-CDU, druhá pro přenos real-time dat. Staniční počítač je napojen do komunikačního přepínače firmy MATTES AD, spol. s r.o. umístěného na meteorologické stanici a přes ten do veřejné sítě Internet.

Obrazovka
Obrazovka staničního počítače s okny spuštěných programů

V počítači běží pod operačním systémem MS Windows XP několik programů: primárním programem je již zmíněný PC-CDU firmy Topcon, který měřená data ukládá na disk, odkud je program AUTOGEN odesílá do operačního centra ve formátu VESOG (včetně navigačních a meteorologických souborů). Data tedy nejsou stahována operačním centrem, nýbrž odesílána staničním počítačem. Real-time data, která vytváří přijímač, jsou počítačem pomocí NTRIP serveru přenášena na NTRIP caster v operačním centru.


Zpět na obsah stránky.


Zakrytí oblohy

Na zakrytí oblohy překážkami závisí kvantita a kvalita naměřených dat. Družice se pozorují, pokud jejich výškový úhel je vyšší jak 5 stupňů a jejich signál je možno přijímat. Přehled zakrytých částí oblohy udává obrázek, který odpovídá stavu z června 2005. Na stanici LYSH je velmi málo překážek. Jedinou větší překážkou je televizní vysílač. Menší překážky jsou tvořeny anemometrem a konstrukcemi antén komunikačních linek.

Zakrytí oblohy

Panorama umožňuje pohled na reálnou podobu překážek.

Panorama

Zpět na obsah stránky.


Meteorologická čidla

Od 22. června 2005 byla zahájena meteorologická měření s čidly teploty a vlhkosti Anemo TH99 a tlaku Cressto TMAG 518 N4F, která byla umístěna na příložníku připevněném k trubce stabilizace permanentní stanice LYSH na střeše meteorologické stanice. Čidla byla umístěna 2 metry nad úrovní střechy a asi 10 metrů nad zemí.

Stabilizace a meteorologická čidla
Stanice LYSH a meteorologická čidla

Extrémní klimatické podmínky v zimním období postupně všechna čidla zničila a od 29. srpna 2008 nejsou meteorologická měření prováděna (jsou prováděna profesionální měření v rámci činnosti meteorologické stanice ČHMÚ).

Zpět na obsah stránky.


Mapa

Mapa okolí bodu
Mapa okolí bodu

Zpět na obsah stránky.
Zpět Home
Poslední změna 21. I. 2010 Webmaster