Vyvinuto ve VUGTK,
GO Pecny

Souřadnice permanetních stanic a jejich časové řady - webová služba.

Uživatelské rozhraní pro ruční volání.

Tato služba poskytuje výstup souřadnic ve formátu XML na základě požadavku předaného pomocí URL.

od .. do .. Stanice (maska): System : Reseni: Format data:

Potřebujete-li volání pro pozdější poižití, najdete jej po zavolání formuláře v adrese browseru.

Limit pro výstup je 2000 souřadnicových záznamů (5 let jedné stanice po dnech nebo cca 20 řešení celé sítě)

Stav aplikace

Aplikace je ve fázi ověřovacího provozu. Některá data nebo funkce mohou být dočasně nedostupné.

Parametry volání webové služby:

Aplikaci pro automatizované poskytování dat najdete na adrese:
http://oko.asu.cas.cz/czech/czech.php

Parametry volání jsou parametry URL v klasickém volání PHP:
d1 [1-31] - den v měsíci začátku intervalu.
m1 [1-12] - měsíc začátku intervalu.
y1 [2005-2011] - rok začátku intervalu.
d2 [1-31] - den v msci konce intervalu.
m2 [1-12] - měsíc konce intervalu.
y2 [2005-2011] - rok konce intervalu.
site [....] - maska pro stanice. "....": jakákoliv stanice. Jakýkoliv znak zastupuje tečka. Pro jiné výběry lze použít regulární výrazy perlu.
system [value] - Souřadnicový systém, aktuáýlně "itrf" nebo "etrs89"
soluiton [value] - Varianta řešení, aktuálně fungují "czech_final_day" , "czech_final_wk", "czech_rapid_day", "czech_ultra-rapid_day". V budoucnu přibudou kombinace.
fdate [value] - Formát data epochy. Moznosti jsou "mjd", "YYYY-MM-DD" a "WWWWD" pro modifikované juliánské datum, klasický rok-mesíc-den a GPS týden a den v něm. Pri neuvedení parametru se nastaví mjd.

Příklad:
http://oko.asu.cas.cz/czech/czech.phpczech.php?d1=1&m1=1&y1=2005&d2=1&m2=1&y2=2010&site=....&system=itrf&solution=czech_final_day