Název souhrnné výzkumné zprávy:

Souhrnná výzkumná zpráva shrnující výsledky řešení projektu TITSCUZK704

 

Autoři zprávy:

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., Ing. Vojtech Pálinkáš, Ph.D., Ing. Miloš Vaľko, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

 

Obsah zprávy:

Výzkumná zpráva shrnuje výsledky opakovaného měření vertikálních gradientů na 8 absolutních tíhových bodech, výsledky opakovaného měření tíhového zrychlení pomocí absolutních gravimetrů na 6 absolutních bodech včetně určení amplitud sezónních změn a posouzení jejich statistické významnosti.

Přiřazení výsledku k řešenému úkolu:

Metodika byla vytvořena v rámci řešení veřejné zakázky programu BETA2 Technologické agentury České republiky – projektu TITSCUZK704 – „Zvýšení přesnosti a spolehlivosti určení tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech v ČR“ 

 

Vlastník výsledku: Technologická agentura České republiky a koncový uživatel Český úřad zeměměřický a katastrální, zastoupený Zeměměřickým úřadem v Praze.