Zálohování elektrické energie
Centrální UPS Generátor

Zpět Home


Centrální záložní zdroj (UPS)

Na observatoři je nepřetržitě zajištěna dodávka elektrické energie pro zařízení, na kterých se provádějí kontinuální observace, pro počítače, na kterých se uchovávají a zpracovávají data a pro počítačovou síť.

Většinu zařízení zálohuje třífázová centrální UPS (Uninterrupred power supply) Masterguard C20/33. Některá zařízení - GNSS stanice a supravodivý gravimetr mají své vlastní UPS. Okruhy velmi náchylné na dodávku elektrické energie - zejména frekvenční standard - mají dvojí napájecí zdroje a zdvojené zálohování pomocí UPS nezávisle zálohovaného okruhu.

Centrální UPS a UPS druhého okruhu
Centrální UPS a UPS nezávisle zálohovaného okruhu

Centrální UPS má výkon 20 kVA a pokryje výpadek přes 30 minut. UPS v běžném režimu pracuje s dvojitou konverzí - sada baterií je kontinuálně dobíjena příchozím proudem a z baterií je přes střídač vytvářen odfiltrovaný elektrický proud o stálé frekvenci a s minimálním rušením. Stejnosměrné napětí na baterii je 700 V.

UPS nezávisle zálohovaného okruhu má kapacitu 1500 VA. Pokryje výpadek přes 2 hodiny.

Zpět na obsah stránky.

Motorový generátor

Motorový generátor slouží k zajištění dodávky elektrické energie pro celou observatoř při delších výpadcích elektrické energie.

Dieselagregát
Motorový generátor

Je umístěn mimo hlavní budovu. Je to třífázový generátor INMESOL II o výkonu 150 kVA. Alternátor je poháněn naftovým šestiválcovým motorem IVECO o objemu válců 6700 cm3. Regulace otáček a tím i výstupní frekvence je elektronická. Kapacita nádrže při běžné spotřebě observatoře pokryje výpadek delší jak 48 hodin. Při delším výpadku je nutno provést krátkodobou odstávku generátoru a doplnění paliva. Výpadek způsobený odstávkou je pokrýván z UPS.

Generátor je startován automaticky při každém výpadku a mezi výpadkem a napojením generátoru k rozvodu je mezera, která za obvyklých podmínek nepřesahuje 20 sekund. Tato mezera je též pokrývána z UPS.
Motorgenerátor je v provozu od 20. prosince 2007. V předchozích letech byly vybrané systémy observatoře zálohovány malým benzínovým generátorem 8 kVA, který byl zprovozněn 3. května 2002.

Rozvaděč
Rozvaděč stavu generátoru

Stav generátoru je indikován na rozvaděči v hlavní budově. Rozvaděč též zajišťuje odpojení elektrických topných těles kotelny, boilerů a akumulačních kamen při běhu generátoru (pro snížení odběru).

Zpět na obsah stránky.
Zpět Home
Poslední změna 11. II. 2010 Webmaster