Geodetická observatoř Pecný

Hlavní menu

Kontakty

Nacházíte se na stránkách podrobně popisujících observatoř z hlediska observačních technologií.

Oficiální stránky GO Pecný jsou ZDE.

Informace o kalibracích GNSS aparatur jsou ZDE.


Obrázky GOPGeodetická observatoř Pecný je výzkumné pracoviště Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. (útvaru geodézie a geodynamiky) určené pro experimentální geodetický výzkum. Je umístěna přibližně 40 km jihovýchodně od Prahy blízko obce Ondřejov v sousedství velkého areálu Astronomického ústavu Akademie věd České republiky (viz stránku lokalizace). Observatoř je geodetickou referenční stanicí České republiky včetně výškového a gravimetrického referenčního bodu. Má laboratoř a termokomoru pro zkoušky gravimetrů a geodetických přístrojů a základnu pro kalibraci GNSS techniky. Na observatoři se provádí zejména permanentní GPS observace (včetně obsluhy sítě VESOG) a sledování změn vertikální složky tíhového zrychlení. Současně jsou prováděna další experimentální měření, zpracování GPS pozorování i teoretický výzkum v oblasti matematické a fyzikální geodézie, teorie tvaru Země, kvazigeoidu a geodynamiky (viz stránku aktivity). Od 1. července 2000 je observatoř hlavním sídlem Výzkumného centra dynamiky Země (CEDR). Počítačová síť observatoře, která je tvořena osobními počítači a několika Linuxovými pracovními stanicemi, je připojena k síti Internet optickou linkou přes Astronomický ústav, která je zálohována metalickým okruhem s omezenou kapacitou. V okolí observatoře je geodetické a fotogrammetrické zkušební bodové pole a testovací základna pro GPS. Součástí observatoře je i areál Geodetické observatoře Skalka, který je umístěn 1 km severovýchodně od Geodetické observatoře Pecný.

Geodetická observatoř Pecný se nachází na vrchu stejného jména, který je nejvyšším vrchem (546 m nad mořem) Středočeské pahorkatiny. Vrch Pecný leží ve staré metamorfované paleozoické synklinální zóně Čerčanského Chlumu, která sousedí se středočeským žulovým masívem a černokosteleckým permem. Jedná se o území velmi stabilní z geologického hlediska. Observatoř je obklopena smíšeným lesem. Je to místo z mikroseismického hlediska klidné - nejbližší silnice místního významu je vzdálena 1 km, nejbližší železnice 5 km, nejbližší obec 1 km. V okolí 1 km nejsou konány žádné zemní ani stavební práce a ani ve vzdálenějším okolí není žádný důl, lom či průmyslová výroba.


Kontakty a informace


Adresa observatoře:
VÚGTK, v.v.i.
Geodetická observatoř Pecný
CZ-25165 Ondřejov 244
Česká republika

Spojení na observatoř:
tel: +420-323 649 235
fax: +420-323 649 236
VoIP: +420-312 312 172
VoIP: +420-312 312 457
e-mail: gope@asu.cas.cz

Geodetická observatoř Pecný je detašovaným pracovištěm Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i., který je zapsán v Rejsříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod spisovou značkou 16 171-2006-34/VÚGTK.

Adresa sídla:
VÚGTK, v.v.i.
Ústecká 98
CZ-250 66 Zdiby
Česká republika

Ekonomické informace:
IČ: 00025615
IČP Ondřejov: 1001296621
DIČ: CZ00025615
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., č. účtu: 4135-201/0100


Hlavní menu
Poslední změna 18. I. 2013 Webmaster