Mobilní klimatologická stanice

Zpět Home


Znak PřF UK Mobilní klimatologická stanice slouží k měření mikroklimatických charakteristik lokality. Na Geodetické observatoři Pecný ji umístila a provozuje Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty University Karlovy v rámci spolupráce ve Výzkumném centru dynamiky Země.

Mobilní klimatologická stanice
Celkový pohled na mobilní klimatologickou stanici

Mobilní klimatologická stanice byla umístěna na vrcholové plošině Pecného dne 27. června 2002. Skládá se z 10 metrů vysokého stožáru a několika zařízení umístěných v okolí. Později byla stanice doplněna o čidla slunečního svitu a měření teplot půdy.

Stanice každou sekundu zaznamenává měřená data. Jejich 10 minutové souhrny jsou zaznamenávány do paměti registrace a v prakticky reálném čase přesouvány do registračního počítače. Data jsou přístupná z pracoviště katedry v Praze přes Internet.

Přízemní část stanice
Pohled na přízemní část stanice

Ve dvou metrech nad zemí je měřena teplota a vlhkost (uvnitř bílého antiradiačního krytu) a intenzita srážek. Tlak vzduchu je měřen uvnitř registrační jednotky. Dále jsou měřeny úhrny srážek pomocí elektromechanického srážkoměru (bílý válec vlevo), přízemní teplota a teplota půdy v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm. Na vrcholu 10 m vysokého stožáru je měřena rychlost a směr větru.

Čidla větru
Pohled na čidla rychlosti a směru větru

Směr větru určuje větrná ružice vlevo, rychlost větru je měřena z rychlosti rotace lopatkového kříže vpravo. Na stožáru je též umístěno čidlo bilance záření, které porovnává záření oblohy (od Slunce) a záření zemského povrchu (v noci září povrch více než obloha). Další čidla slunečního záření jsou umístěna na blízké budově pasážníku Zeiss.

Čidla slunečního svitu
Pohled na čidla slunečního svitu

Na fotografii vlevo je čidlo globálního záření celé oblohy a vpravo je čidlo difuzního (rozptýleného) záření (obloha bez přímého zdroje - Slunce). Z rozdílu globálního a difůzního záření se indikuje, zda Slunce svítí nebo nikoliv.

Data z mobilní klimatologické stanice mají na Geodetické observatoři Pecný nejrůznější využití: jednak slouží ke kalibraci zdejších čidel teploty, vlhkosti a tlaku. Úhrny srážek jsou využívány spolu s daty z druhého srážkoměru k modelování vlivu vlhkosti půdy na gravimetrická měření. Intenzita větru v nadlimitních hodnotách ovlivňuje záznam gravimetrů. Rychlost a směr větru je odesílána spolu s GNSS daty (meteo RINEX) do datových center.


Zpět Home
Poslední změna 17. II. 2010 Webmaster