Počítačová síť
Počítače Počítačová síť Připojení k Internetu

Zpět Home


Počítače

Počítače slouží k většině observačních a pracovních aktivit. Vyjma osobních počítačů na stolech pracovníků existuje několik vyhrazených počítačů - část z nich obsluhuje observační aktivity, část jsou Linuxové pracovní stanice, na kterých jsou prováděny náročnější operace - například zpracování GPS dat.

Linuxové počítače v geodetické laboratoři
Linuxové počítače v geodetické laboratoři

Soubor vzájemně propojených Linuxových pracovních stanic je umístěn v geodetické laboratoři. Jedná se o jedenáct počítačů s velkým datovým úložištěm, na kterých je provozováno datové, analytické a operační centrum GPS a další síťové služby.

Zpět na obsah stránky


Lokální počítačová síť

Počítače jsou navzájem propojeny do lokální počítačové sítě observatoře, která je rozdělena na dvě části - DMZ a část za proxy serverem. Obě části jsou hardwareově realizovány hvězdicovým způsobem, kdy síťové karty jednotlivých počítačů jsou kabeláží připojeny k aktivním prvkům - buď HUBům (rozdělovačům) nebo switchům (přepínačům). To zajišťuje vzájemné spojení mezi libovolnými počítači sítě.

Centrální switche
Centrální switche

Počítačová síť byla zřízena v roce 1993, v roce 1999 byla rozšířena do velké většiny místností hlavní budovy observatoře. V roce 2002 byla síť rozšířena do budov a observačních domků na vrcholu Pecného. Tato spojení jsou realizována optickými kabely. V roce 2008 byla síť rozdělena na dvě výše popsané části.

Zpět na obsah stránky


Připojení k Internetu

Lokální počítačová síť byla v roce 1993 připojena k Internetu prostřednictvím Astronomického ústavu, který je napojen do akademické sítě CESNET optickou trasou mezi Ondřejovem a Prahou. Zpočátku bylo připojení observatoře k Astronomickému ústavu realizováno metalickým spojem a modemy. Od roku 1997 je připojení realizováno optickým kabelem, který je napojen na síťovou kartu bránového počítače.

Bránový počítač
Bránový počítač

V roce 2002 bylo připojení sítě vylepšeno zřízením záložního spoje mezi observatoří a Prahou. Připojení je realizováno technologií ADSL po telefonních linkách firmou GTS Novera. Je využíváno zejména při výpadku spojení přes Astronomický ústav. Přepínání zařizuje bránový počítač automaticky - v závislosti na kontrole spojení po obou linkách.

Zpět na obsah stránky


Zpět Home
Poslední změna 25. III. 2010 Webmaster