Trigonometrický bod Pecný
O bodě Souřadnice Historický přehled Stabilizace Zajišťovací body

Zpět Home


Označení bodu
číslo 10
triangulační list 2207
bod astronomicko-geodetické sítě 30
bod EUREF 209
DOMES number 11502M001

Bod je na nejvyšším místě stejnojmenného vrchu Středočeské pahorkatiny. Je uvnitř areálu Geodetické observatoře, 1 km severoseverovýchodně od obce Ondřejov, 4 km východně od obce Hrusice a 1 km západně od obce Kostelní Střímelice.

Trigonometrický bod je současně:
- bodem astronomicko-geodetické sítě,
- Laplaceovým bodem (má určeny astronomické souřadnice a astronomický azimut na bod Ládví v Praze),
- bodem sítě EUREF,
- bodem sítě nultého řádu.

Zpět na obsah stránky


Souřadnice

astronomické souřadnice
B = 49 54 56,07 N L = 14 47 21,78 E

S-JTSK
Y = 719407,43 m X = 1065622,33 m
B = 49 54 53,76301 N L = 14 47 17,24805 E

ETRF89 v epoše 1989,0
X = 3979250,4512 m Y = 1050396,9097 m Z = 4857100,0685 m
B = 49 54 51,06261 N L = 14 47 13,17199 E Hel = 590,8036 m

Bpv
H = 545,811 m

S-Gr95
G = 980930,30 mgal

Poznámka:

S-JTSK
= systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Y a X jsou pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu

ETRF89
= European Terrestrial Reference Frame, rok základní realizace 1989, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)

Bpv
= výškový systém Balt po vyrovnání
H je nadmořská výška

S-Gr95
= tíhový systém 1995
G je tíhové zrychlení

Zpět na obsah stránky

Historický přehled

1824
stabilizace trigonometrického bodu stabilního katastru Pötzney,

1864
stabilizace bodu středoevropského stupňového měření 22 Pecný, (podobná stabilizace umístěná excentricky na Pecném)

1928
stabilizace bodu Československé jednotné trigonometrické sítě 281 Pecný, přestabilizována stabilizace ze středoevropského stupňového měření,

Stabilizace bodu před rokem 1933
Reprodukce fotografie stabilizace před rokem 1933


1933
stabilizace bodu Základní trigonometrické sítě 30 Pecný,

1936
výstavba zděné věže.

Všechny stabilizace hranolu byly provedeny centricky v místě současného trigonometrického bodu.

Zpět na obsah stránky

Stabilizace

Trigonometrický bod je stabilizován žulovým hranolem o hranách 30 x 30 cm a délce 1 m, který je zabetonován do základu měřické věže. Pod touto povrchovou stabilizací jsou umístěny dvě podzemní stabilizace - mramorové hranůlky zabetonované do betonového bloku nebo do skály. Dolní mramorový hranůlek je ve skále v hloubce 3,5 m od horní plochy hranolu.

Hlava stabilizačního hranolu
Hlava žulového hranolu

Na horní ploše hranolu je vysekán křížek, v jehož středu je bronzový váleček. Bod je definován středem otvoru v bronzovém válečku. Nadmořská výška je vztažena k horní ploše hranolu, která byla v roce 1963 vybroušena do vodorovné roviny. Na stěnách hranolu jsou nápisy:
- na západní stěně K. V. (katastrální vyměřování)
- na východní stěně 1933 (rok stabilizace hranolu)
- na jižní stěně 1936 (rok stavby věže)

Obrázek věže
Věž trigonometrického bodu (bez kopule)

Centricky nad bodem byla v roce 1936 postavena 17 metrová zděná měřická věž. Je postavena jako dvouplášťová - vnitřní plášť nese centrální pilíř a vnější plášť, který nese ochoz a schodiště (viz schéma). Věž byla postavena jako první zděná měřická věž v Československu a nese jisté nedokonalosti, zejména ve stabilitě pilířů na ochozu.

Schéma věže
Schéma věže a stabilizace trigonometrického bodu

Na horním ochozu je uprostřed centrální pilíř s otvorem pro provažování polohy trigonometrického bodu a kolem něho je symetricky rozmístěno šest měřických pilířů. V situaci jsou označeny zelenými kroužky s písmeny A - F.

Fotografie pilířů
Centrální pilíř a dva pilířky na ochozu věže

V roce 2009 byla věž pronajata Astronomickému ústavu Akademie věd České republiky, který na ochoz věže instaloval otevírací kopuli a na centrální pilíř instaloval dalekohled pro pozorování Slunce.

Foto věže s kopulí
Věž s kopulí


Zpět na obsah stránky

Zajišťovací body

Bod základní trigonometrické sítě má vždy zřízeny zajišťovací body. U trigonometrického bodu Pecný byly v roce 1936 zřízeny čtyři zajišťovací body. Jejich umístění je provedeno tak, aby z nich bylo možno měřit na stabilizaci trigonometrického bodu skrze okénka v přízemí věže. V situaci jsou označeny modrými kroužky s čísly 1 - 4.

Situace
Náčrt zajišťovacích bodů a pilířků na ochozu


Jsou stabilizovány žulovými nebo pískovcovými hranoly s jednou podzemní značkou.

Zajišťovací bod Zajišťovací bod
Stabilizace zajišťovacích bodů


Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 11. II. 2010 Webmaster