Termokomora

Zpět Home


Termokomora je jedním ze zařízení gravimetrické laboratoře. Je určena pro teplotní zkoušky gravimetrů a byla uvedena do provozu v roce 1966.

Vlastní termokomora je malá místnost v severozápadní části sklepa hlavní budovy observatoře. Její rozměry jsou 4,0 x 1,3 metru. Je tepelně izolovaná a opatřena dvěma chadírenskými dveřmi. Nachází se zde dva pilíře se svrchní plochou v úrovni podlahy, které jsou oddělené od konstrukce budovy.

Termokomora
Termokomora, zařízení pro odvod vzduchu

Dveře do termokomory
Dveře do termokomory (vlevo) a chladírny


Systém teplotní regulace je založen na nepřetržité cirkulaci vzduchu. Potrubím je nasáván chladný vzduch, který je podle potřeby ohříván a vháněn do termokomory. Ohřívák o výkonu 9kW umístěný v potrubí je spínán regulačním zařízením. Jsou používány dva okruhy. Při prvním z nich se nasává venkovní vzduch a z termokomory je opět vytlačován ven.

Expanzní těleso v chladírně
Expanzní těleso v chladírně
Kompresor chladicího zařízení
Kompresor chladicího zařízení

Není-li venkovní vzduch dostatečně chladný, je používán vnitřní okruh. Chladný vzduch je připravován pomocí chladírenského agregátu v sousední chladírně, do níž je též z termokomory vypouštěn.

Regulační zařízení termokomory
Regulační zařízení termokomory

Automatické regulační zařízení z roku 1965 je v sousední hlavní místnosti gravimetrické laboratoře. Teplota v termokomoře je nepřetržitě sledována čtyřmi platinovými odporovými teploměry. Padáčkovým regulátorem je periodicky měřen rozdíl mezi požadovanou a skutečnou teplotou a přitom je spínán resp. není spínán ohřívák vzduchu v potrubí. Do můstku padáčkového regulátoru je možné zapojit programově regulovatelný odpor, takže teplotu v termokomoře je možné měnit i podle zvoleného programu - skokové nebo periodické teplotní změny. Přesnost regulace je při stálé teplotě přibližně 0,2° Celsia, při proměnlivé teplotě asi 0,5° Celsia. Teplotní rozsah termokomory je od 5° do 45° Celsia.


Zpět Home
Poslední změna 17. IX. 2009 Webmaster