Gravimetrické základny
Mikrozákladna Pecný Základna Pecný - Chocerady

Zpět HomeGravimetrické základny slouží k cejchování stupnic relativních gravimetrů. Na geodetické observatoři Pecný se nacházejí dvě vertikální gravimetrické základny. Vertikální proto, že využívají především změnu tíže s výškou. Tíhových základen je v České republice více, hlavní je šířková základna Hřensko - Dolní Dvořiště. Šířková proto, že se využívá především změny tíže se zeměpisnou šířkou.

Gravimetrické základny a gravimetrickou síť v České republice buduje a spravuje Zeměměřický úřad, Praha.


Mikrozákladna Pecný

Mikrozákladna Pecný je vybudována na schodišti v hlavní budově observatoře. Je stabilizována 19 body.

celkový výškový rozdíl5,7 m
celkový tíhový rozdíl17,5 μ m.s-2

Umístění základny v hlavní budově
Rozmístění bodů mikrozákladny po hlavní budově observatoře

Základna je určena pro zkoumání periodických chyb měřicích šroubů gravimetrů.

Zpět na obsah stránky

Základna Pecný - Chocerady

Tato základna je rovněž vertikální základnou a slouží ke kontrole měřítka stupnice gravimetrů a určování periodických chyb měřicích šroubů.

celkový výškový rozdíl263 m
celkový tíhový rozdíl492 μ m.s-2

Základna začíná (z hlediska stoupání) v obci Chocerady u Sázavy. Prvních 10 bodů je umístěno podél silnice z Chocerad do Ondřejova a z Ondřejova až na vrch Pecný k věži trigonometrického bodu. Posledních 5 bodů je umístěno na schodišti ve věži.

Mapka základny
Mapka se zajišťovacími tíhovými body

Bod ve věži
Bod základny na schodu ve věži trigonometrického bodu


Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 25. III. 2010 Webmaster