Zentitteleskop

Zpět Home


Vizuální zenitteleskop je přístroj pro měření astronomické zeměpisné šířky metodou Horrebow-Talcottovou.

Touto metodou se určí zeměpisná šířka z průchodu dvou hvězd meridiánem, přičemž rozdíl zenitových vzdáleností dvojice hvězd je malý (menší než rozsah mikrometru). Pak lze při znalosti deklinací hvězd a ze změřeného rozdílu zenitových vzdáleností určit zeměpisnou šířku stanoviště přístroje. Důležitým předpokladem správného výsledku je zajištění konstantní zenitové vzdálenosti osy dalekohledu (rozdíl zenitových vzdáleností se určuje mikrometrem bez změny zenitové vzdálenosti osy dalekohledu) a zajištění urovnání přístroje. Konstantní zenitová vzdálenost vůči svislé točné ose přístroje je zajištěna ustanovkami a konstrukcí přístroje. Urovnání přístroje (zajištění toho, aby točná osa byla svislá) se v rovině zenitové vzdálenosti ověřuje odečítáním páru přesných Talcottových libel a zaváděním oprav do výpočtu šířky. V rovině kolmé je urovnání zajišťováno sázecími libelami.

Zenitteleskop
Zenitteleskop

Vizuální zenitteleskop 135/1750 mm, výrobek firmy Carl Zeiss Jena, se skládá z excentricky umístěného dalekohledu s mikrometrem, vodorovnou točnou osou dalekohledu, která je zajištěna dvojicí ustanovek ve stanovené zenitové vzdálenosti a ke které je připevněn držák s dvojicí Talcottových libel, svislým a vodorovným kruhem a masivní trojnožkou. Přístroj je otočný kolem svislé osy a jeho nastavení do meridiánu je zajištěno dvěma dorazy. Je opatřen osvětlením nitkového kříže, zorného pole mikroskopů a odečítací stupnice mikrometru.

Směrové značky pro zenitteleskop
Směrové značky pro zenitteleskop

Přístroj je umístěn na zděném pilíři. Pro kontrolu nasměrování přístroje do meridiánu byla zřízena na stěně kovodílny jižně od observačního domku zenitteleskopu dvojice záměrných značek - pro každou polohu dalekohledu jedna. Na těchto značkách bylo sledováno natočení přístroje a pilíře z meridiánu. Za celou dobu používání přístroje nebyly pozorovány žádné změny v jeho orientaci.

Zenitteleskopem byly určovány variace zeměpisné šířky na Geodetické observatoři Pecný v letech 1960 až 1988.


Zpět Home
Poslední změna 18. II. 2010 Webmaster