Základní nivelační bod Pecný
O bodě Historie Stabilizace Zajišťovací body VIP Pecný

Zpět Home


Základní nivelační bod Pecný
označení bodu v ČSNSXII Pecný
označení bodu v ČSJNSXXIII Pecný

připojen pořadem II. řádu Jac Nespeky - Oleška
nivelačně připojeno v roce 1969
opakovaná nivelace v roce 1989
nivelace ZNS Pecný v roce 2004

Základní nivelační body byly zřízeny v geologicky stabilních lokalitách za účelem trvalého definování nadmořské výšky. Z opakovaných nivelací je možno pak určovat vertikální pohyby zemské kůry. K tomuto účelu jsou také zřízena výšková indikační pole, což je soubor stabilizačních značek umístěných do skalních výchozů, u kterých lze předpokládat vysokou výškovou stabilitu.

Základních nivelačních bodů bylo v celém Československu zřízeno 23 (tj. Základní nivelační bod Pecný je poslední), na území České republiky je jich 12. Jsou rovnoměrně rozmístěny po celém území.

Nadmořská výška hlavní značky v systému Bpv (Balt po vyrovnání)
h = 543,4006 m

Zpět na obsah stránky


Historie stabilizace

Místo severovýchodně od věže trigonometrického bodu Pecný bylo vybráno na základě geologického posudku z roku 1960.

1961
vyhloubení jámy pro značku

1962 duben
odkryta rostlá skála

Obrázek kamenických prací
Reprodukce fotografie odsekávání skály

1962 červen
kamenické práce ve skále

1962 červenec a srpen
vyzdění žulovými kvádry

1962 říjen
vybetonování podlahy, čtvercového základu pro krycí desku a schodiště, návrh zábradlí

Obrázek značek před usazením
Reprodukce fotografie nivelačních značek před jejich osazením

16.10.1962
osazeny nivelační značky

1963
vyspárovány stěny, osazeno potrubí pro odtok dešťové vody, osazeno zábradlí

1964
závěrečné úpravy terénu a zábradlí

1965
první nivelační zaměření (na nivelační značku z roku 1940 na věži trigonometrického bodu)

1969
zaměření v rámci nivelačního pořadu II. řádu

1989
opakovaná nivelace pořadu II. řádu

2004
nivelace ZNS Pecný

Čištění značek po otevření
Čištění značek po otevření ZNB pracovníky Zeměměřického úřadu


Zpět na obsah stránky

Popis stabilizace

Obrázek stabilizace celkově
Stabilizace základního nivelačního bodu

Bod je umístěn 10 m severovýchodovýchodně od věže trigonometrického bodu Pecný. V kobce 3 m pod úrovní terénu je do rostlé kvarcitové skály osazena hlavní hřebová značka (označena Z) a okolo ní 8 zajišťovacích hřebových značek (označeny 1-8).

Místopisné schéma
Schéma rozmístění značek

Hlavní značka je z nerezavějící oceli. Dvě zajišťovací značky jsou bronzové, dvě jsou z nerezavějící oceli a ostatní čtyři jsou skleněné - z toho dvě mají vrchlík broušený a dvě litý.

Zajišťovací bod Zajišťovací bod Zajišťovací bod Zajišťovací bod
Zakryté nivelační značky

Tento soubor značek je přikryt žulovou krycí deskou. Okolo krycí desky jsou do betonové podlahy osazeny čtyři bronzové velké zajišťovací značky (označeny 9-12).


Zpět na obsah stránky


Zajišťovací body

Zajišťovací body byly zřízeny dva.

Schéma rozmístění zajišťovacích bodů
Schéma rozmístění zajišťovacích bodů

Jeden je tvořen hřebovou nivelační značkou z litiny umístěnou na věži trigonometrického bodu a jeden je nivelační kámen s hřebovou nivelační značkou z nerezavějící oceli.

Zajišťovací bod Zajišťovací bod
Zajišťovací body


Zpět na obsah stránky

Výškové indikační pole Pecný

Výškové indikační pole Pecný je tvořeno několika soubory značek. Největší soubor je stabilizován do skalních výchozů na vrchu Skalka u Kostelních Střímelic (v areálu Geodetické observatoře Skalka), asi 1 km severovýchodně od Pecného. Soubor tvoří 22 značek. Další soubory jsou stabilizovány do skalních výchozů u obce Třemblat (2 km severozápadně od Pecného) a v bývalém obecním lomu mezi Pecným a Skalkou.

Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 18. II. 2010 Webmaster