Souřadnice

Zpět


Přehled souřadnic stanic

Zde vystavené souřadnice jsou ze zpracování jedné z kampaní v projektu monitoringu permanentních stanic. Souřadnice jsou v závazném referenčním systému ETRS89, epocha 1989.0. Připojeno na stanice sítě EPN (EUREF Permanent Network). Souřadnice připojovacích stanic neuvedeny. Transformováno do národní realizace ETRS89.
GOPE   3979316.44095 1050312.25336 4857066.90750
GOP6   3979319.63376 1050311.91804 4857064.36878
GOP7   3979319.63376 1050311.91804 4857064.36878
KUNZ   4037498.09975 1097034.03068 4798909.11253
LYSH   3934178.48382 1312357.12273 4831237.84641
PLZN   4019719.15012  954062.00930 4843509.52942
POL1   3914079.84427 1146206.69627 4888342.71756
PRUH   3977309.98050 1031474.03619 4862429.00789
TUBO   4001470.59856 1192345.30807 4805795.32158
UPOL   3955930.79703 1229640.15690 4833784.82673
VSBO   3916836.27354 1285051.10413 4851125.91519

Změny souřadnic, ke kterým může docházet, jsou pro stanice sítě VESOG, které jsou současně zařazené do monitoringu permanentních stanic jsou primárně publikovány na stránce monitoringu, zde uvedené souřadnice jsou aktualizovány se zpožděním (při revizi obsahu webové stránky). Na stránkách monitoringu jsou přístupné též časové řady souřadnic, ve kterých je možno pozorovat změny souřadnic v čase.


Zpět
Poslední revize 30. V. 2018 Webmaster