Výzkumná a experimentální síť pro observace s GNSS

Hlavní menu

VESOG


Výzkumná a experimentální síť pro observace GNSS (VESOG) je služba pro podporu a provoz sítě permanentních stanic globálních navigačních družicových systémů (GNSS), které byly vybudovány a jsou provozovány pro výzkumné, experimentální a výukové účely zúčastněných výzkumných a akademických pracovišť v České republice.

- více o cílech a struktuře VESOG,
- instituce spolupracující ve VESOG,
- operační centrum VESOG a stanice,
- používané aparatury na stanicích VESOG,
- kontrola provozu stanic a kvality dat
- poskytování RINEX dat a real-time dat,
- souřadnice stanic.

Aktuální mapka stanic VESOG


Hlavní menu
Poslední revize této stránky 17. II. 2016 Webmaster