Přístup k datům v reálném čase

Zpět


Formát real-time dat

Některé stanice sítě poskytují též data v reálném čase. Data jsou poskytována ve formátu RTCM SC104 verze 2.1 (data pro diferenční GPS) nebo verze 2.3 (data pro kinematiku v reálném čase) nebo v nové verzi RTCM verze 3.xx. Více o formátu RTCM (Radio Techical Commission for Maritime Services) je na stránce komise.

Data jsou přenášena přes Internet. Komunikační obálka dat je ve formátu NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol). Popis formátu a volně dostupný software je na stránce Spolkového úřadu pro kartografii a geodézii.

Na straně uživatele je třeba mít program NTRIP klient. Varianty pro různé operační systémy jsou na stránce úřadu.

Zpět na obsah stránky.


Přístup k real-time datům

Real-time data jsou distribuována přes NTRIP caster operačního centra VESOG, který je fyzicky umístěn u poskytovatele připojení k Internetu - firmy SERVERHOSTING v Praze v Hostivaři.

NTRIP caster
DNS záznam
gop-ntrip.pecny.cz
port
80 nebo 2101

Pro napojení na NTRIP caster je třeba mít software NTRIP klient (viz výše) a přidělené připojovací jméno a heslo. Přidělení je prováděno operačním centrem podle účelu, pro který je přístup k datům v reálném čase požadován a podle strategie stanovené provozovatelem stanice, ze které budou data uživateli zpřístupněna. Dalším kriteriem je omezená šířka komunikační linky k NTRIP casteru, která znemožňuje současné napojení velkého počtu uživatelů.

Kontakty na poskytovatele dat jsou na stránce RINEXových dat.

Upozornění:
Žádná z institucí podílejících se na vzniku a distribuci dat - ani provozovatel stanice ani provozovatel operačního centra - na sebe nebere jakoukoliv odpovědnost za případné škody, způsobené chybami v datech nebo jejich nadměrným zpožděním či úplnou nedostupností, ať už je příčinou technická závada nebo chyba obsluhy.

Zpět na obsah stránky.


Zpět
Poslední revize 17. II. 2016 Webmaster