Přístup k RINEX datům
Formát Přístup Kontakty

Zpět


Formát dat

Data určená pro pozdější zpracování v uživatelově software jsou poskytována ve formátu RINEX. Tento formát je nezávislý na přijímači, který data pořídil.

Popis formátu je např. na stránkách IGS (International GNSS Service).

Zpět na obsah stránky.


Přístup k RINEX datům

Po zařazení sítě VESOG do infrastruktury CzechGeo jsou data ve formátu RINEX dostupná na GNSS portálu projektu CzechGeo. K jeho použití je nutné přístupové jméno a heslo, o které lze zažádat. Data jsou k dispozici pro výzkumné a výukové potřeby.

Další možností je (pro komerční účely) objednání dat u provozovatele stanice. Poskytování dat se řídí strategií stanovenou provozovatelem stanice, která data pořídila.

Upozornění:
Žádná z institucí podílejících se na vzniku a distribuci dat - ani provozovatel stanice ani provozovatel operačního centra - na sebe nebere jakoukoliv odpovědnost za případné škody, způsobené chybami v datech nebo jejich nedostupností, ať už je příčinou technická závada nebo chyba obsluhy.

Zpět na obsah stránky.


Kontakty na poskytovatele dat

Operační centrum VESOG

Jakub Kostelecký jakub.kostelecky@pecny.cz

Zástupci provozovatelů stanic

GOPE, GOP6, GOP7, KUNZ:
Jakub Kostelecký jakub.kostelecky@pecny.cz

LYSH, VSBO:
Michal Kačmařík michal.kacmarik@vsb.cz
Petr Rapant petr.rapant@vsb.cz

PLZE, PLZN:
Radek Fiala fialar@kgm.zcu.cz

PRUH:
Zbyšek Mošna zbn@ufa.cas.cz

TUBO:
Jiří Bureš bures.j@fce.vutbr.cz

UPOL:
Jakub Miřijovský jakub.mirijovsky@upol.cz


Zpět na obsah stránky.


Zpět
Poslední revize 6. VI. 2018 Webmaster