Instituce provozující síť
VÚGTK ÚFA AVČR UP VGHMÚř VŠB-TUO VUT ZČU-FAV

Zpět


Znak VÚGTK

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Geodetická observatoř Pecný
CZ-251 65 Ondřejov 244
Provozuje:
- operační centrum
- permanentní stanice GOPE, GOP6, GOP7 (Geodetická observatoř Pecný, Ondřejov)
- permanentní stanici KUNZ (Kunžak)
Kontaktní osoby:
Jakub Kostelecký
Vratislav Filler

www.pecny.cz

Znak UP PřF

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta
17. listopadu 1192/12
CZ-771 46 Olomouc
Provozuje:
- permanentní stanici UPOL (Univerzita Palackého, Olomouc)
Kontaktní osoby:
Jakub Miřijovský

www.prf.upol.cz

Znak ÚFA AVČR

Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, v.v.i.

Boční II 1401
CZ-141 31 Praha 4-Spořilov
Provozuje:
- permanentní stanici PRUH (Průhonice)
Kontaktní osoby:
Zbyšek Mošna
Luboš Rejfek

www.ufa.cas.cz

Znak VGHMÚř

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Čs. odboje 676
CZ-518 16 Dobruška
Provozuje:
- permanentní stanici POL1 (Polom)
Kontaktní osoby:
Jiří Hubička
Karel Dudášek

www.geoservice.army.cz/vghmur-dobruska

Znak VŠB-TUO

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta
Institut geoinformatiky
17. listopadu 15/2172
CZ-708 33 Ostrava-Poruba
Provozuje:
- permanentní stanici VSBO (Vysoká škola báňská, Ostrava)
- permanentní stanici LYSH (Lysá hora)
Kontaktní osoby:
Michal Kačmařík
Petr Rapant

www.vsb.cz

Znak VUT

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební
Ústav geodézie
Veveří 331/95
CZ-602 00 Brno
Provozuje:
- permanentní stanici TUBO (Vysoké učení technické v Brně)
Kontaktní osoby:
Jiří Bureš
Josef Weigel

www.fce.vutbr.cz

Znak ZČU

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd
(katedra geomatiky)
Technická 8
CZ-306 14 Plzeň
Provozuje:
- permanentní stanici PLZN (Západočeská univerzita v Plzni)
Kontaktní osoby:
Radek Fiala
Václav Čada

fav.zcu.czZpět
Poslední revize 5. VI. 2018 Webmaster