Fázová centra na stanicích

Zpět


Formát poloh fázových center

Polohy fázových center antén jsou obvykle určovány individuálně pro každý exemplář antény. Známé polohy fázových center jsou k dispozici na odkazu níže. Individuálně určené polohy fzových center nejsou použitelné pro jiný exemplář antény, i když je téhož typu.

Polohy fázových center jsou uloženy ve formátu ANTEX. To je soubor v textovém tvaru, který obsahuje jednak prostorový vektor polohy fázového centra konkrétní antény vzhledem k referenčnímu bodu antény pro jednotlivé frekvence, jednak obsahuje variace polohy fázového centra, které jsou funkcí výškového úhlu a azimutu, ze kterého signál na anténu přichází z družice. Tyto variace jsou tabelovány obvykle v kroku 5 stupňů a jsou rozdílné pro jednotlivé přijímané frekvence.


Přístup k souborům poloh fázových center

Na odkazu níže je přístupný adresář se soubory individuálních poloh fázových center pro jednotlivé antény. Názvy souborů obahují úplné seriové číslo antény (v hlavičce observačních souborů RINEX bývá zkráceno na posledních 5-6 znaků).

Adresář se soubory

Zpět na obsah stránky.


Zpět
Poslední revize 17. II. 2016 Webmaster