Absolutní tíhová měření
Měření mezinárodní a vlastní Určování gradientu

Zpět Home


Mezinárodní absolutní měření

Foto absolutního gravimetru ZZG
Absolutní gravimetr ZZG
z Polytechniky Varšava, Polsko
Foto absolutního gravimetru JILAg-5
Absolutní gravimetr JILAg-5
z Finského geodetického ústavu

Tíhové zrychlení na absolutním tíhovém bodě Pecný je měřeno od roku 1978. Měření se zúčastnily různé observační skupiny s různými absolutními gravimetry z různých států. Měření slouží mimo vlastní určení tíhového zrychlení a jeho změn též k porovnání systematických chyb jednotlivých gravimetrů.

rok měřič stát gravimetr tíhové zrychlení v m.s-2
1978 Arnautov SSSR GABL9.809332571
1983 Arnautov SSSR GABL 9.809332993
1986 Arnautov SSSR GABL 9.809333055
1992 Ruess RakouskoJILAg-6 9.809332648
1993 Friederich USA FG5 č. 1079.809332698
1995 Falk Německo FG5 č. 1019.809332742
1995 Zabek Polsko ZZG9.809332621
1996 Zabek Polsko ZZG 9.809332547
1997 Zabek Polsko ZZG 9.809332693
1998 Zabek Polsko ZZG 9.809332679
1998 Makkinen Finsko JILAg-59.809332681
2000 Luck Francie FG5 č. 2069.809332665
2001 Zabek Polsko ZZG 9.809332746

Zpět na obsah stránky

Periodická absolutní měření

Od roku 2001 jsou prováděna periodická měření absolutním gravimetrem FG5 č. 215 Výzkumného centra dynamiky Země.
Absolutní tíhová měření
Výsledky periodických měření na absolutním tíhovém bodě Pecný

Zpět na obsah stránky

Určování gradientu tíhového zrychlení

Pro zredukování měření absolutními gravimetry do výšky stabilizace bodu je nutno znát průběh vertikálního gradientu tíhového zrychlení a pro případ excentrického měření i horizontálních gradientů na celém pilíři.

Schéma rozložení bodů pro určování gradientů
Schéma rozložení bodů pro určování gradientů

Na celém pilíři absolutního tíhového bodu bylo zvoleno a stabilizováno 18 bodů, nad kterými je ve čtyřech výškových úrovních velmi přesně určováno tíhové zrychlení. To umožní výpočet potřebných gradientů tíhového zrychlení.

Měření gradientů gravimetrem LaCoste - Romberg
Měření gradientů gravimetrem ZLS Burris


Zpět na obsah stránky


Zpět Home
Poslední změna 17. IX. 2009 Webmaster