Absolutní tíhový bod Pecný
O bodě Popis bodu Zajišťovací body Provedená měření

Zpět Home


Absolutní tíhový bod
Číslo bodu 80
Absolutní tíhové body jsou tíhové body, na kterých bylo měřeno tíhové zrychlení absolutními balistickými gravimetry. Tvoří kostru gravimetrické sítě měřené relativními gravimetry. Opakované měření na absolutních bodech slouží ke sledování věkových (neslapových) změn tíhového zrychlení. Bod Pecný je možno pokládat za referenční tíhový bod, protože absolutní měření tíže jsou zde soustavně opakována s využitím mezinárodní spolupráce.

Tíhové zrychlení g = 980933,2676 mgal
g = 9809332,676 μ m.s-2
Zeměpisné souřadnice v systému ETRS89 severní šířka = 49o54'49,7"
východní délka = 14o47'8,1"
Nadmořská výška ve výškovém systému Bpv h = 534,411 m
Vertikální tíhový gradient Wzz = -3,205 μ gal/cm
Normální tlak Pnor = 950,68 hPa


Zpět na obsah stránky


Popis bodu

Bod se nachází na hlavním pilíři gravimetrické laboratoře ve sklepní místnosti hlavní budovy Geodetické observatoře Pecný. Betonový pilíř má rozměry 1 x 3 m a hloubku přibližně 1 m, je oddělen od konstrukce budovy a podlahu převyšuje asi o 0,1 m. Vlastní bod je definován mosazným hřebem zapuštěným do pilíře.

Pilíř absolutního bodu
Pilíř absolutního bodu

Na druhém konci pilíře je excentrický bod 80.70 používaný při souběžném porovnávacím měření absolutních gravimetrů. Bod je definován bronzovou nivelační značkou s otvorem.

Informace o excentrickém bodě 80.70:
Tíhové zrychlení g = 980933,266 mgal
g = 9809332,66 μ m.s-2
Zeměpisné souřadnice v systému ETRS89 severní šířka = 49o54'49,7"
východní délka = 14o47'8,2"
Nadmořská výška ve výškovém systému Bpv h = 534,418 m
Vertikální tíhový gradient Wzz = -3,102 μ gal/cm
Normální tlak Pnor = 950,68 hPa

Na základní tíhové bodové pole je absolutní bod připojen prostřednictvím excentrického bodu 1726.01 před hlavní budovou observatoře. Je stabilizován podzemním pilířem z betonu a kamení zakončeným žulovou krycí deskou s hřebovou nivelační značkou.

Excentrický tíhový bod
Tíhový bod 1726.01


Zpět na obsah stránky

Zajišťovací body

Zajišťovací body ve sklepě hlavní budovy zobrazuje náčrtek. Připojení na absolutní tíhový bod se děje relativními gravimetry.

Schématický náčrtek sklepa včetně pilířů
Náčrtek umístění zajišťovacích bodů ve sklepě hlavní budovy


Dalším zajišťovacím bodem je věkový tíhový bod č. 1727 u zděné věže trigonometrického bodu a další body vně observatoře, viz mapku (kliknutím na bod ze zobrazí foto bodu).

Mapka se zajišťovacími tíhovými body
Mapka se zajišťovacími tíhovými body


Všechny body jsou rovněž stabilizovány 1 m hlubokým pilířem a kryty žulovou deskou s hřebovou nivelační značkou.

Tíhový bod 172
Tíhový bod 172


Zpět na obsah stránky

Absolutní měření tíže provedená na bodě.


Zpět Home
Poslední změna 25. III. 2010 Webmaster