Gravimetr Askania Gs15 č. 228

Zpět Home


Popis gravimetru

Gravimetr Askania
Gravimetr Askania Gs15 č. 228

Pružinovým gravimetrem používaným na slapové stanici Pecný je Askania Gs15 č. 228, který je majetkem katedry vyšší geodézie stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Přístroj má hodnotu dílku měřicí stupnice 5 mgal (50 μ m.s-2) a kapacitní snímač polohy vahadla. Je vybaven zařízením pro elektromagnetické cejchování záznamu, tj. dvěma magnety na vahadle, každý uvnitř malé Helmholtzovy cívky. Pomocí proudu vedeného do cívek můžeme působit na vahadlo dodatečným torzním momentem. Toto zařízení je možné využít pro zpětnou vazbu a registrovat proud, který udržuje vahadlo stále v nulové poloze. Tento kompenzační proud však působí rušivě teplem vznikajícím v Helmholtzových cívkách. Proto je nyní gravimetr napojen na digitální zařízení pro zpětnou vazbu. Do Helmholtzových cívek je kromě kompenzačního proudu veden ještě střídavý proud 50 Hz, který vahadlo nevychýlí, ale pouze mírně rozechvěje. Amplituda střídavého proudu je regulována tak, aby celkový tepelný výkon obou proudů v cívkách byl konstantní.

Zdroje Askanie
Zdroje napětí a elektronika zpětné vazby gravimetru Askania

Přesnost měřené hodinové slapové ordináty je přibližně 0,1 μ gal (1.10-9 m.s-2). Kompenzační proud je snímán s krokem 5 sekund, v počítači se ukládají minutové průměry, které se používají pro další zpracování.

Registrační počítač
Registrace slapového záznamu a parametrů prostředí

Dále se registruje tlak vzduchu, vlhkost vzduchu na stanici, teplota vzduchu na stanici i u registrace.

Druhý registrační počítač slouží k záznamu měření gravimetru LaCoste-Romberg G č. 137.


Zpět Home
Poslední změna 17. IX. 2009 Webmaster