Slapová stanice
Info Popis stanice Slapová měření

Zpět Home


Slapová stanice Pecný má v systému Mezinárodního centra pro zemské slapy číslo 0930. Měření supravodivým gravimetrem na stanici jsou do Globálního geodynamického projektu odesílána pod označením stanice PE.

Zeměpisné souřadniceseverní šířka = 49 ° 54' 49,31" východní délka = 14 ° 47' 07,98"
Nadmořská výška534,3 m

Na stanici je vedena nepřetržitá registrace vertikální složky zemských slapů. Ty jsou vyvolávány jednak přímým slapovým účinkem Měsíce, Slunce i ostatních planet (nehomogenitou jejich gravitačních polí), jednak deformacemi Země slapovými silami. Dále gravitačním účinkem vodních hmot v oceánech přesouvaných těmito silami a deformacemi Země jejich tíhou.

Další neslapové změny tíhového pole jsou způsobovány změnami vektoru zemské rotace a přesuny hmot v zemském tělese, tzv. věkovité změny (viz též absolutní tíhový bod a absolutní tíhová měření).

Zpět na obsah stránky.


Popis stanice

Slapová stanice je umístěna v jihozápadní části sklepa hlavní budovy observatoře. Je to trojice místností: dvě slouží k vlastnímu měření (v jedné jsou umístěny pružinové gravimetry Askania a LaCoste-Romberg - tzv. pružinová komora - ve druhé je umístěn supravodivý gravimetr - tzv. supravodivá komora) a třetí slouží pro registraci - registrační místnost.

Pohled do komor slapové stanice
Pohled do obou komor slapové stanice

Pod oběma komorami je vybudován pilíř o rozměru 0,8 m x 2 m s hloubkou založení asi 1 m, který je oddělen od konstrukce budovy.

Teplovzdušné ventilátory v pružinové komoře
Teplovzdušné ventilátory

Teploměry
Teploměry řídící teplotu


Pružinová komora je aktivně termostatována s přesností 0,1 ° C na teplotě 27 ° C. Termostatizaci provádí vždy jeden z dvojice teplovzdušných ventilátorů, druhý je záložní. Jejich spouštění zajišťuje elektronika řízená přesnými teploměry.

Ventilátory
Ventilátory

Vysoušeč
Vysoušeč v pružinové komoře


Vzduch v pružinové komoře je udržován v cirkulaci pomocí trojice ventilátorů. Konstantní vlhkost v pružinové komoře je zajišťována jedním vysoušečem.

Supravodivá komora nemá řízení teploty a vlhkosti.

Řízení teploty a vlhkosti
Pohled na prvky řídící teplotu a vlhkost v registrační místnosti

Registrační místnost je také aktivně termostatizována. Dvojice ventilátorů (třetí na obrázku je záložní) zajišťuje proudění vzduchu, který je podle potřeby ohříván teplovzdušnými ventilátory. Mimo toho je zde aktivně řízena vlhkost - vysoušeč a zvlhčovač vzduchu jsou spínány řídící elektronikou tak, aby vlhkost snímaná čidly byla konstantní.

Vysoušeč a zvlhčovač
Vysoušeč a zvlhčovač

Teplovzdušný ventilátor
Teplovzdušný ventilátorO měřeních slapovými gravimetry je stránka slapových měření.

Nepřesušované dodávky elektrického proudu jsou zajištěny zálohovacím subsystémem.

Zpět na obsah stránky.
Zpět Home
Poslední změna 25. III. 2010 Webmaster