Slapová měření
O měřeních Historie Výsledky

Zpět Home


O měřeních

Na slapové stanici Pecný se nepřetržitě sledují změny vertikální složky zemských slapů. Ty jsou vyvolávány jednak přímým slapovým účinkem Měsíce, Slunce i ostatních planet (nehomogenitou jejich gravitačních polí), jednak deformacemi Země slapovými silami. Dále gravitačním účinkem vodních hmot v oceánech přesouvaných těmito silami a deformacemi Země jejich tíhou.

Další neslapové změny tíhového pole jsou způsobovány změnami vektoru zemské rotace a přesuny hmot v zemském tělese, tzv. věkovité změny (viz též absolutní tíhový bod a absolutní tíhová měření).

Zpět na obsah stránky.


Historie

1960-1962
1966
1969-1970

zkoušky dvou gravimetrických slapových aparatur a vypracování technologie pro dlouhodobá měření s gravimetry Askania

1970
začátek soustavného registrování zemských slapů gravimetry Askania Gs11 v gravimetrické laboratoři

1972
zřízena slapová stanice jako specializovaná laboratoř pro registraci slapových variací

1975
- začátek spolupráce se stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze na měření gravimetrem Askania Gs15 č. 228
- mezinárodní srovnávací slapová měření na GO Pecný (4 měsíce). Měřeno bylo gravimetry z Německé demokratické republiky (gravimetr Gs15 č. 222), Maďarské lidové republiky (BN-07), Svazu sovětských socialistických republik (SSSR) (Gs15 č. 220) a Československé socialistické republiky (Gs15 č. 228 a Gs11 č. 131).

1976
slapové měření v rámci spolupráce KAPG gravimetrem Gs11 č. 201 na observatořích v Pulkově a Obninsku v SSSR

1980-1981
roční slapové měření v rámci spolupráce KAPG gravimetrem Gs15 č. 228 v Bulharské lidové republice na slapové stanici Sofie

1984-1985
roční slapové měření (opět v rámci spolupráce KAPG) gravimetrem Gs15 č. 228 v Maďarské lidové republice na slapové stanici Budapešť

1988-1990
slapová měření (v rámci KAPG) gravimetrem BN-26 na bodě předpokládaného euro-asijského profilu ve Frunze v SSSR

1994
zapujčen gravimetr LaCoste-Romberg G č. 137 od National Imagery and Mapping Agency (NIMA), USA pro pokusy o nezávislou registraci slapových variací

1995
zavedena digitální registrace záznamu gravimetrů

1997
měření variací slapů s analogovou zpětnou vazbou

1999-2000
gravimetr LaCoste-Romberg G č. 137 zaslán výrobci na upgrade a doplnění zpětné vazby

2000
- zkušební měření rekonstruovaným gravimetrem LaCoste-Romberg G č. 137
- měření slapových variací tíže gravimetrem Askania Gs15 č. 228 opatřeným digitální zpětnou vazbou

2002
- od března do července byla provedena rekonstrukce slapové stanice - byly zlepšeny izolace a zahájena regulace vlhkosti
- po rekonstrukci pokračováno v měřeních s gravimetrem Askania Gs15 č. 228 a s gravimetrem LaCoste-Romberg G č. 137 (pokud není používán na jiné práce)

2007
- po kratší rekonstrukci slapové stanice (rozdělení slapové komory na dvě části) bylo v únoru zahájeno měření se supravodivým gravimetrem GWR OSG-050


Zpět na obsah stránky.


Výsledky slapových analýz

V tabulkách níže jsou sestaveny výsledky slapových měření na stanici Pecný z šesti období:
1. gravimetr Gs15 č. 228, analogová registrace, období 1976-04-22 - 1995-03-26, 4555 dní, 25 skupin vln
2. gravimetr Gs15 č. 228, digitální registrace, období 1995-12-18 - 1996-09-26, 284 dní, 15 skupin vln
3. gravimetr Gs15 č. 228, digitální registrace, analogová zpětná vazba, období 1997-10-31 - 1999-01-03, 412 dní, 12 skupin vln
4. gravimetr Gs15 č. 228, digitální registrace, období 1999-02-21 - 1999-10-12, 233 dní, 15 skupin vln
5. gravimetr Gs15 č. 228, digitální registrace, digitální zpětná vazba, období 2000-04-20 - 2002-03-06, 670 dní, 15 skupin vln
6. supravodivý gravimetr OSG-050, digitální registrace se zpětnou vazbou, období 2007-05-02 - 2009-09-30, 863 dní, 37 skupin vln

Výpočet pro gravimetr Gs15 č. 228 byl proveden programem ETERNA pro Percevův filtr s 51 koeficienty a Tamurův rozvoj slapového potenciálu. Vliv tlaku vzduchu byl odstraněn.

Parametry delta (gravimetrických faktorů) a kappa (posunů fáze ve stupních) slapových vln
období1.2.3.4.5.
vlnadeltakappadeltakappadeltakappadeltakappadeltakappa
Q11.14456-0.26641.14216-0.21361.14512-0.05671.148690.07271.14567-0.1387
O11.14790-0.00741.149080.09441.148960.08671.148870.10571.148180.1344
M11.151390.13961.153120.20471.153540.16021.15181-0.30831.151090.2834
P11.148280.07241.149600.07011.151110.18251.151350.25421.149700.1610
K11.134840.05971.135410.18011.136430.14641.136460.18901.135070.1642
J11.155370.06981.15727-0.01991.153620.08631.159430.43021.154650.1225
OO11.151950.00701.15106-0.08331.15882-0.06991.153640.32801.151090.1754
2N21.157451.55861.164282.27241.170802.06951.165471.54341.156591.9398
N21.177081.55771.177721.74361.179621.62171.176821.46911.174041.6079
M21.184871.02731.183931.21551.183971.20301.183611.21351.182691.2191
L21.177580.88021.175680.25501.178560.07891.18218-0.91601.184711.8291
S21.179770.14301.18069-0.03621.17991-0.01301.178450.09121.177090.0763
K21.177390.22441.17955-0.08931.184040.15181.178330.23131.178630.1912
M31.000000.02801.065601.18131.05166-0.41701.063300.10081.077870.4723
M4 0.47113159.19910.09621143.87271.0598117.04970.54075-51.1960

Výpočet pro supravodivý gravimetr OSG-050 byl proveden programem ETERNA pro Percevův filtr s 51 koeficienty a Hartmann+Wenzelův rozvoj slapového potenciálu. Vliv tlaku vzduchu byl odstraněn.

Parametry delta (gravimetrických faktorů) a kappa (posunů fáze ve stupních) slapových vln
vlna (cyklů za den)období6.
začátekkonecoznačenídeltakappa
0.5013700.842147SGQ11.16500-0.3700
0.8421480.8602932Q1 1.14980-0.3146
0.8602940.878675SGM11.15069-0.4339
0.8786760.896968Q1 1.14788-0.0488
0.8969690.911390RO1 1.14551-0.1489
0.9113910.931206O1 1.15060 0.1255
0.9312070.947991TAU11.14710 0.3977
0.9479920.967660NO1 1.15319 0.1916
0.9676610.981854CHI11.14762-0.0472
0.9818550.996055PI1 1.15363 0.0255
0.9960560.998631P1 1.15064 0.1145
0.9986321.001369S1 1.20121 7.0628
1.0013701.004107K1 1.13739 0.1964
1.0041081.006845PSI11.26450 0.4140
1.0068461.023622PHI11.16393-0.0215
1.0236231.035379TET11.16100-0.0284
1.0353801.057485J1 1.15842 0.1152
1.0574861.071833SO1 1.15359 0.2808
1.0718341.090052OO1 1.15538 0.0915
1.0900531.470243NU1 1.15383 0.2617
1.4702441.845944EPS21.15021 1.5831
1.8459451.8630262N2 1.16583 1.8806
1.8630271.880264MU2 1.16331 1.7909
1.8802651.897351N2 1.17717 1.5976
1.8973521.914128NU2 1.18003 1.6872
1.9141291.950419M2 1.18502 1.2443
1.9504201.964767LAM21.18157 0.8284
1.9647681.984282L2 1.21219 1.0789
1.9842831.998996T2 1.18532 0.0965
1.9989972.002736S2 1.18221 0.1685
2.0027372.022488K2 1.18337 0.4021
2.0224892.057484ETA21.17751 0.1400
2.0574852.4519432K2 1.17620-0.4631
2.4519442.881176MN3 1.06453 0.5128
2.8811773.381378M3 1.07522 0.2611
3.3813794.347615M4 0.3153031.4283
4.3476167.000000M5M69.26480-34.0596

Jednotkové střední chyby v nm.s-2 a koeficienty atmosferického tlaku v nm.s-2/hPa
období1.2.3.4.5.6.
střední chyba4.7451.4920.9081.2140.9890.566
koeficient tlaku-3.2103-4.34468-4.89812-4.20415-3.69006-3.33434


Zpět na obsah stránky.


Zpět Home
Poslední změna 23. II. 2010 Webmaster