Pilíř pro observace s GNSS
O pilíři Rozdělení bodů Souřadnice bodů

Zpět Home


O pilíři

Pilíř GNSS byl vybudován v roce 2006 prodloužením jižního štítu hlavní budovy. Slouží pro excentrické umístění dalších GNSS antén vedle bodu IGS a EUREF permanentní sítě GOPE.

Pohled na jižní štít
Pohled na jižní štít hlavní budovy

Na pilíři jsou stabilizovány čtyři nucené centrace skládající se z horizontované trojúhelníkové nerezové desky připojené třemi nerezovými tyčemi. Každý bod je definován jako průsečík svislé osy otvoru vyvrtaného v desce s rovinou horní plochy desky.

Zpět na obsah stránky


Rozdělení bodů


GNSS pilíř
Pohled na nucené centrace ze střechy

Nejvýchodnější bod (na obrázku vlevo) GOP3 slouží spolu s bodem na obrázku druhým zprava (GOP5) k měřením pro kalibraci fázových center antén.

Anténa Novatel
Anténa časového GPS

Na bodě GOP4 na obrázku druhém zleva je trvale umístěna anténa Novatel časové GPS aparatury GTR50 systému přesné frekvence a času.

Anténa Topcon
Anténa Topcon

Nejzápadnější bod GOP6 (na obrázku vpravo) slouží k umístění antén GNSS aparatur nových navigačních systémů nebo zkoušených přijímačů pro nové permanentní stanice.

Zpět na obsah stránky


Souřadnice bodů

Bod GOP3:

S-JTSK
Y = 719510,79 m X = 1065666,19 m
B = 49 54 51,9156 N L = 14 47 12,4004 E

ETRF89 v epoše 1989,0
X = 3979318,48 m Y = 1050314,84 m Z = 4857064,70 m
B = 49 54 49,2153 N L = 14 47 08,3248 E Hel = 592,63 m

Bpv
H = 547,600 m

Bod GOP4:

S-JTSK
Y = 719511,84 m X = 1065666,22 m
B = 49 54 51,9103 N L = 14 47 12,3484 E

ETRF89 v epoše 1989,0
X = 3979318,87 m Y = 1050313,87 m Z = 4857064,59 m
B = 49 54 49,2101 N L = 14 47 08,2729 E Hel = 592,63 m

Bpv
H = 547,598 m

Bod GOP5:

S-JTSK
Y = 719512,91 m X = 1065666,24 m
B = 49 54 51,9050 N L = 14 47 12,2954 E

ETRF89 v epoše 1989,0
X = 3979319,26 m Y = 1050312,88 m Z = 4857064,48 m
B = 49 54 49,2047 N L = 14 47 08,2199 E Hel = 592,63 m

Bpv
H = 547,594 m

Bod GOP6:

S-JTSK
Y = 719513,95 m X = 1065666,27 m
B = 49 54 51,8995 N L = 14 47 12,2440 E

ETRF89 v epoše 1989,0
X = 3979319,64 m Y = 1050311,92 m Z = 4857064,37 m
B = 49 54 49,1993 N L = 14 47 08,1685 E Hel = 592,62 m

Bpv
H = 547,586 m


Poznámka:

S-JTSK
= systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Y a X jsou pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu

ETRF89
= European Terrestrial Reference Frame, rok základní realizace 1989, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)

Bpv
= výškový systém Balt po vyrovnání
H je nadmořská výška

Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 11. II. 2010 Webmaster