Bod IGS a EUREF sítě
O bodě Souřadnice bodu Popis stabilizace

Zpět Home


Označení bodu
DOMES number 11502M002
IGS kód GOPE

Bod permanentní sítě IGS a EUREF je referenčním bodem systému ITRS (International Terrestrial Reference System) v České republice. Byl definován v roce 1992 a od roku 1993 jsou na něm prováděny permanentní observace technikou GNSS. V rámci permanentní sítě IGS a EUREF je bod označen kódem GOPE.

Pohled na bod od jihovýchodu Pohled od východu
Pohledy na stabilizaci bodu na střeše hlavní budovy

Další informace o prováděných permanentních observacích jsou na straně permanentních GPS stanice GOPE.

Zpět na obsah stránky


Souřadnice bodu

S-JTSK
Y = 719512,30 m X = 1065662,52 m
B = 49 54 52,02684 N L = 14 47 12,30091 E

ITRF2000 v epoše 1997,0
X = 3979316,259 m Y = 1050312,340 m Z = 4857067,020 m
B = 49 54 49,33285 N L = 14 47 08,23214 E Hel = 592,594 m
Vx = -0,0165 m/rok Vy = +0,0170 m/rok Vz = +0,0083 m/rok

ETRF89 v epoše 1989,0
X = 3979316,4396 m Y = 1050312,2488 m Z = 4857066,8922 m
B = 49 54 49,32642 N L = 14 47 08,22541 E Hel = 592,593 m

Bpv
H = 547,5884 m

S-Gr95
G = 980928,9166 mgal

Poznámka:

S-JTSK
= systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Y a X jsou pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu

ITRF2000
= International Terrestrial Reference Frame, rok realizace 2000, epocha souřadnic 1997,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)
Vx, Vy, Vz jsou velikosti ročních změn souřadnic X, Y a Z

ETRF89
= European Terrestrial Reference Frame, rok základní realizace 1989, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)

Bpv
= výškový systém Balt po vyrovnání
H je nadmořská výška

S-Gr95
= tíhový systém 1995
G je tíhové zrychlení

Zpět na obsah stránky

Popis stabilizace

Na horní ploše pilíře, vestavěného do hlavní budovy, je nucená centrace bodu. Bod je definován jako průsečík osy kruhového otvoru ocelové desky s její horní plochou. Do otvoru je trvale upnut přípravek, na kterém je umístěna anténa pro příjem signálů GPS (NAVSTAR i GLONASS). Na obrázku je zobrazena anténa firmy Trimble, která byla na bodě umístěna v letech 1995 až 1999.

Obrázek stabilizace
Vrchol pilíře s nucenou centrací a GPS anténou Trimble (rok 1998)

Na pilíři je excentricky umístěna nivelační značka a označení tíhového bodu. Pilíř prochází celou výškou budovy a je ukončen v samých základech budovy. Na schématu je bod označen červeným kolečkem.

Schéma stabilizace

Náčrt umístění pilíře v hlavní budově


Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 11. II. 2010 Webmaster