Permanentní GNSS stanice GOPE
O stanici Souřadnice Popis Zakrytí oblohy Doplňková měření Mapa

Zpět Home


Označení stanice

DOMES number 11502M002
kód stanice GOPE
číslo v lokální síti 10.12
triangulační list 2207

Permanentní GNSS stanice GOPE je provozována operačním centrem VESOG Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (Geodetické observatoře Pecný ). Stanice je součástí:
- sítě VESOG,
- sítě Mezinárodní GNSS služby (IGS),
- Permanentní sítě EUREF (EPN),
- Evropské kombinované geodetické sítě (ECGN) a
- jako externí stanice sítě CZEPOS.

Stanice je umístěna v areálu Geodetické observatoře Pecný, kde jsou prováděno též kontinuální sledování tíhového zrychlení pomocí supravodivého a absolutních gravimetrů a sledování seismických jevů pomocí seismometru.

Pohled na budovu s anténou
Pohled na střechu
Pohledy na stabilizaci bodu na střeše hlavní budovy Geodetické observatoře Pecný

Pro získání dat z této stanice kontaktujte poskytovatele dat na stránce RINEXových dat.

Informační soubor (site log) o GPS systému na bodě GOPE: gope.log

Stanice GOPE v informačním systému centrálního byra IGS.
Stanice GOPE v informačním systému permanentní sítě EUREF.

Provoz stanice je kontrolován z operačního centra VESOG .

Zpět na obsah stránky.


Souřadnice stanice

S-JTSK
Y = 719512,302 m X = 1065662,523 m
B = 49 54 52,02684 N L = 14 47 12,30091 E


ITRF2000 v epoše 1997,0
X = 3979316,259 m Y = 1050315,340 m Z = 4857067,020 m
B = 49 54 49,33285 N L = 14 47 08,23214 E Hel = 592,594 m
Vx = -0,0165 m/rok Vy = +0,0170 m/rok Vz = +0,0083 m/rok
(Souřadnice určeny z dlouhodobých měření Mezinárodní GNSS službou - IGS)

ETRS89 v epoše 1989,0
X = 3979316,448 m Y = 1050312,258 m Z = 4857066,901 m
B = 49 54 49,32635 N L = 14 47 08,22576 E Hel = 592,607 m
(Souřadnice určeny v úvodní kampani monitoringu permanentních stanic)

Bpv
H = 547,58587 m
(Určeno kombinací nivelace a trigonometrického určování výšek v roce 1998)

S-Gr95
G = 980928,9166 mgal

Stanice je zařazena do monitoringu permanentních GNSS stanic v České republice. Aktuální ověřené souřadnice stanice jsou na stránkách monitoringu permanentních stanic.

Poznámka:

S-JTSK
= systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Y a X jsou pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu

ITRF2000
= International Terrestrial Reference Frame, rok realizace 2000, epocha souřadnic 1997,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)
Vx, Vy, Vz jsou velikosti ročních změn souřadnic X, Y a Z

ETRS89
= European Terrestrial Reference System, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)

Bpv
= výškový systém Balt po vyrovnání
H je nadmořská výška

S-Gr95
= tíhový systém 1995
G je tíhové zrychlení


Zpět na obsah stránky.

Popis stanice

Zděný pilíř vznikl úpravou komína, je zakončen nad jižní částí střechy hlavní budovy Geodetické observatoře Pecný. V pilíři je zabetonována trojice svislých tyčí zakončených závitem. Horizontovaná ocelová deska je připevněna pomocí matek k tyčím. Na ocelové desce je připevněn přípravek pro orientaci antény a od poloviny roku 2006 též distanční sloupek z izolantu.

Detail referenčního bodu
Referenční bod

Bod je definován jako průsečík svislé osy středového otvoru v ocelové desce s horní plochou desky. Otvorem je provlečen šroub, který trvale připevňuje přípravek pro orientaci GNSS antény. Na pilíři je excentricky umístěna nivelační značka a označení tíhového bodu. Pilíř prochází celou konstrukcí budovy, je s ní spojen v jednotlivých patrech. Pilíř je ukončen v nejnižší části základů budovy. Na schématu je bod označen červeným kolečkem.

Schéma stabilizace
Náčrt umístění pilíře v hlavní budově

Anténa Přijímač

Anténa na pilíři a přijímač s registračním počítačem


Zpět na obsah stránky.


Zakrytí oblohy

Na zakrytí oblohy překážkami závisí kvantita a kvalita naměřených dat. Družice se pozorují, pokud jejich výškový úhel je nad horizontem (0 stupňů) a jejich signál je možno přijímat. Pro zlepšení příjmových podmínek bylo na podzim roku 2001 provedeno vykácení části pozemku observatoře a zasázen nový les. Přehled zakrytých částí oblohy po tomto zásahu udává obrázek, který odpovídá stavu z prosince 2001.

Zakrytí oblohy

Fotografie obzoru v různých světových stranách:

North
Pohled na sever
NorthEast
Pohled na severovýchod
East
Pohled na východ
SouthEast
Pohled na jihovýchod
South
Pohled na jih
SouthWest
Pohled na jihozápad
West
Pohled na západ
NorthWest
Pohled na severozápad

Zpět na obsah stránky.

Doplňková měření

Na stanici jsou měřeny základní meteorologické parametry:
- teplota vzduchu ve výšce 2 metry nad zemí,
- relativní vlhkost vzduchu,
- atmosférický tlak.

Na stanicích ECGN se opakovaně určuje i tíhové zrychlení, které je ovlivněno rozložením vody v půdě. Z toho důvodu se na stanici sleduje též:
- úhrn srážek,
- vlhkost půdy ve hloubkách 0.1 m až 3.4 m na různých místech observatoře a
- výška hladiny vody ve čtyřech vrtech/studnách.

Meteorologická budka
Meteorologická budka

Teplota, tlak a relativní vlhkost vzduchu jsou měřeny čidly v meteorologické budce umístěné na střeše poblíž antény stanice GOPE.

Meteorologická čidla
Čidla v meteorologické budce

Srážkoměr
Srážkoměr na měřicím pozemku u hlavní budovy

Instalace VIRRIBů
Instalace jednoho z čidel vlhkosti půdy VIRRIB

Tlakové čidlo
Tlakové čidlo před instalací do studny

Data z celé poslední hodiny jsou odeslána do operačního centra VESOG, aby je bylo možno připojit ke GNSS datům.Zpět na obsah stránky.


Mapa

Foto okolí bodu
Fotografie okolí bodu

Mapa okolí bodu
Mapa okolí bodu

Zpět na obsah stránky.
Zpět Home
Poslední změna 29. V. 2018 Webmaster