Geodetická observatoř Skalka

Zpět HomeGeodetická observatoř Skalka byla vybudována jako detašované pracoviště Geodetické observatoře Pecný v letech 1962 až 1966 pod názvem (národní) družicová stanice Skalka. Hlavní myšlenkou bylo zřídit národní družicovou stanici pro pozorování umělých družic Země pro geodetické účely. Důvodem ke zřízení bylo mimo jiné i to, že vrchol kopce Pecný, na kterém je umístěna geodetická observatoř, byl zcela zaplněn astronomickými přístroji a jejich observačními domky a nebylo možno nalézt místo s dobrým rozhledem až k obzoru. Pokusy s observacemi na vysokém pilíři ztroskotaly pro malou stabilitu pilíře.

Pro detašované pracoviště byl vybrán holý vrch v katastru obce Kostelní Střímelice u Stříbrné Skalice v okrese Kolín, který má název Skalka a je asi 1 km severovýchodně od geodetické observatoře na vrchu Pecný.

Pohled od jihu
Pohled od jihu
Pohled od západu
Pohled od západu

Družicové observace byly prováděny zejména fotograficky. V letech 1966 až 1982 bylo prováděno fotografování pomocí stacionárních komor Rb-75. V roce 1968 byla uvedena do provozu sledovací komora SBG, na které byl mimo jiné i vyzkoušen první československý laserový dálkoměr pro měření vzdáleností k družicím (v srpnu a září roku 1970). Roku 1982 byly komory Rb-75 nahrazeny komorou AFU75, pomocí které se fotograficky sledovaly družice až do roku 1990, kdy byly fotografické metody ukončeny. V letech 1984 až 1989 byly na Skalce uskutečněny dvě měřické kampaně doplerovských pozorování navigačních družic systému NNSS Transit skupinami geodetů ze SSSR.

Pohled na hřbet s domkem s komorou AFU
Pohled na hřbet s domkem s komorou AFU a astronomickým pilířem,
vlevo jsou další budovy geodetické observatoře Skalka
Komora SBG
Komora SBG

V současné době je prostor geodetické observatoře Skalka využíván pro testovací základnu pro GPS. Protože již zde nejsou prováděna pravidelná družicová pozorování, byl název objektu změněn na obecnější označení Geodetická observatoř Skalka.


Zpět Home
Poslední změna 22. VIII. 2008 Webmaster