TZGPS - Informace o bodě 12
Stabilizace Zákryty oblohy Fotografie okolí

Zpět Home


Popis stabilizace a ochrany bodu

Stabilizace bodu
Železobetonový pilíř o průměru 40 cm a výšce 1,8 m. Hloubka založení 1,1 m. Bod je definován na přípravku pro nucenou centraci jako průsečík horní plochy ocelové desky se středem otvoru, který je v ní vyvrtán.

Ochrana bodu
Pilíř je chráněn cementovou rourou o průměru 60 cm se zamčeným krytem. Okolo pilíře byl zřízen ochoz.

Mapa okolí bodu


Zpět na obsah stránky


Zákryty oblohy

Zakrytí oblohy na bodě 11 a 12
Zakrytí oblohy na bodě 12
(dílky úhlů jsou po 15 stupních)


Zpět na obsah stránky

Fotografie okolí bodu

Pilíře 11 a 12
Pohled od brány observatoře

Pilíře 11 a 12
Pohled od severu


Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 18. II. 2010 Webmaster