TZGPS - Informace o bodě 31
Stabilizace Místopis Zákryty oblohy Fotografie okolí

Zpět Home


Popis stabilizace a ochrany bodu

Detail stabilizace bodu 31 Bod je součástí zkušebního fotogrammetrického bodového pole GO Pecný.

Stabilizace bodu
Žulový stablizační hranol 16x16 cm s křížkem. Bod je definován středem mosazného válečku, který je zapuštěn uprostřed křížku.

Ochrana bodu
Bod je chráněn cementovou skruží o průměru 1 m.


Zpět na obsah stránky


Místopis bodu

Místopis bodu 31
Místopis bodu 31

Mapa okolí bodu


Zpět na obsah stránky


Zákryty oblohy

Zakrytí oblohy na bodě 31
Zakrytí oblohy na bodě 31
(dílky úhlů jsou po 15 stupních)


Zpět na obsah stránky

Fotografie okolí bodu

Okolí bodu 31
Pohled od západu

Okolí bodu 31
Pohled od jihovýchodu


Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 25. III. 2010 Webmaster