TZGPS - Informace o bodě 33
Stabilizace Místopis Zákryty oblohy Fotografie okolí

Zpět Home


Popis stabilizace a ochrany bodu

Detail stabilizace bodu 33 Bod je součástí zkušebního fotogrammetrického bodového pole GO Pecný.

Stabilizace bodu
Žulový stablizační hranol 16x16 cm s křížkem a podzemní značkou. Bod je definován středem mosazného válečku, který je zapuštěn uprostřed křížku.

Ochrana bodu
Bod je chráněn cementovou skruží o průměru 1 m, která je v současnosti poškozená. Ochranný tyčový znak je umístěn pouze dočasně.


Zpět na obsah stránky


Místopis bodu

Místopis bodu 33
Místopis bodu 33

Mapa okolí bodu


Zpět na obsah stránky


Zákryty oblohy

Zakrytí oblohy na bodě 33
Zakrytí oblohy na bodě 33
(dílky úhlů jsou po 15 stupních)


Zpět na obsah stránky

Fotografie okolí bodu

Okolí bodu 33
Pohled od jihozápadu

Okolí bodu 33
Pohled od severovýchodu


Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 25. III. 2010 Webmaster