TZGPS - Informace o bodě 34
Stabilizace Místopis Přístup Zákryty oblohy Fotografie okolí

Zpět Home


Popis stabilizace a ochrany bodu

Detail stabilizace bodu 34 Bod je součástí nivelačního pořadu zřízeného při budování zkušebního fotogrammetrického bodového pole GO Pecný.

Stabilizace bodu
Žulový nivelační stabilizační hranol o rozměrech 24x24 cm s odštípnutým rohem hlavy. Na horní ploše hlavy je křížek, z jižní strany hlavy hranolu je zacementována čepová nivelační značka. Bod je definován středem mosazného válečku umístěného uprostřed křížku.

Ochrana bodu
Bod je chráněn cementovou skruží o průměru 1 m.


Zpět na obsah stránky


Místopis bodu

Místopis bodu 34
Místopis bodu 34


Zpět na obsah stránky

Přístup k bodu

Silnice Kostelní Střímelice - Hradec. Pod Kostelními Střímelicemi křižuje silnici elektrické vedení. Od tohoto místa cca 60 metrů po levé straně je červenobílá OTZ zhušťovacího bodu a o 9,6 metru dále je bod 34.

Mapa okolí bodu


Zpět na obsah stránky


Zákryty oblohy

Zákryty oblohy na bodu 34
Zákryty oblohy na bodu 34
(dílky úhlů jsou po 15 stupních)


Zpět na obsah stránky

Fotografie okolí bodu

Okolí bodu 34
Pohled od jihovýchodu

Okolí bodu 34
Pohled od jihozápadu


Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 25. III. 2010 Webmaster