TZGPS - Informace o bodě 35
Stabilizace Místopis Přístup Zákryty oblohy Fotografie okolí

Zpět Home


Popis stabilizace a ochrany bodu

Detail stabilizace bodu 35 Bod je bodem základního polohového bodového pole.

Stabilizace bodu
Žulový stabilizační hranol o rozměrech 16x16x87 cm se dvěma podzemními značkami. Na horní ploše hlavy je křížek, z jižní strany hlavy je nápis TP, ze severní strany je rovnoramený trojúhelník. Bod je definován středem křížku.

Ochrana bodu
Bod je chráněn dvojicí ochranných tyčových znaků a skruží o průměru 1,3 m.


Zpět na obsah stránky


Místopis bodu

Místopis bodu 35
Místopis bodu 35


Zpět na obsah stránky

Přístup k bodu

Silnice Ždánice - Oleška. Při jízdě od Ždánic v polovině stoupání je vpravo na konci svodidel červenobílý ochranný tyčový znak nivelačního bodu. Zde odbočit vlevo na asfaltovou cestu a stoupat k památníku, minout jej po jeho levé straně a asi po 60 metrech je vpravo vjezd na neobdělávané pole (dříve brána v plotě). Při jízdě od Olešky na začátku klesání zatáčí státní silnice doleva, v tomto místě pokračovat rovně po asfaltové cestě, cca 60 m před památníkem odbočíme vlevo na neobdělávané pole.

Vjezd z obou stran je uzavřen závorami, klíče jsou na Obecním úřadě ve Ždánicích !
Adresa: Obecní úřad, Ždánice 70. Telefon/fax: 321796159, 321796029.

Mapa okolí bodu


Zpět na obsah stránky


Zákryty oblohy

Zákryty oblohy na bodu 35
Zákryty oblohy na bodu 35
(dílky úhlů jsou po 15 stupních)


Zpět na obsah stránky

Fotografie okolí bodu

Okolí bodu 35
Pohled od jihu


Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 18. II. 2010 Webmaster