Permanentní GNSS stanice POL1
O stanici Souřadnice Popis Zakrytí oblohy Doplňková měření

Zpět Home


Označení stanice

DOMES number 11530M001
kód stanice POL1

Permanentní GNSS stanice POL1 je provozována Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem s podporou Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.

Stanice je součástí:
- sítě VESOG,
- národního zhuštění Evropské kombinované geodetické sítě (ECGN),
- jako externí stanice sítě CZEPOS.

Stanice byla vybudována pro zabezpečení geodetických prací Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Je zapojena do kampaní v rámci Středoevropské geodynamické sítě CEGRN (Central European Geodynamic Reference Network). Na stanici jsou prováděna také opakovaná měření tíhového zrychlení absolutním gravimetrem.

Pohled na stabilizaci bodu
Pohled na stabilizaci bodu

Pro získání dat z této stanice kontaktujte přímo Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce.


Informační soubor (site-log) o GPS systému na bodě POL1: pol1.log

Provoz stanice je kontrolován z operačního centra VESOG .

Zpět na obsah stránky.

Souřadnice bodu

Souřadnice ETRS89 v epoše 1989,0
X = 3914079,849 m Y = 1146206,695 m Z = 4888342,702 m
(Souřadnice určeny v úvodní kampani monitoringu permanentních stanic)

Stanice je zařazena do monitoringu permanentních GNSS stanic v České republice. Aktuální ověřené souřadnice stanice jsou na stránkách monitoringu permanentních stanic.

Poznámka:

ETRS89
= European Terrestrial Reference System, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice


Zpět na obsah stránky.

Stabilizace bodu

Bod je umístěn v objektu Polom. Bod je stabilizován šroubem nucené centrace v betonovém pilíři o výšce 1,35 m nad zemí. Bod je definován jako průsečík svislé osy šroubu s horní plochou zabetonované matice. Na šroubu je připevněn přípravek umožňující orientaci připevněné GNSS antény.

Detail antény
Pohled na anténu na přípravku

Přijímač
Příjímač Trimble


Zpět na obsah stránky.

Zakrytí oblohy

Na zakrytí oblohy překážkami závisí kvantita a kvalita naměřených dat. Družice se pozorují, pokud jejich výškový úhel je vyšší jak 5 stupňů a jejich signál je možno přijímat. Přehled zakrytých částí oblohy udává obrázek, který odpovídá stavu ze září 2003.

Zakrytí oblohy

Zpět na obsah stránky.

Doplňková měření

Na stanici je v provozu profesionální meteorologická stanice, ze které jsou přebírány následující meteorologické parametry:
- teplota vzduchu ve výšce 2 metry nad zemí,
- relativní vlhkost vzduchu,
- atmosférický tlak a
- úhrn srážek.

Na stanicích ECGN se opakovaně určuje i tíhové zrychlení, které je ovlivněno rozložením vody v půdě. Z toho důvodu se na stanici sleduje též:
- vlhkost půdy ve hloubkách 0,1 m; 0,4 m a 0,9 m a
- výška hladiny vody v bývalé podzemní studni.

Meteo čidla
Radiační kryt s čidly teploty a vlhkosti meteorologické stanice

Srážkoměr
Srážkoměr pro měření úhnů srážek

Instalace VIRRIBů
Instalace jednoho z čidel vlhkosti půdy VIRRIB

Čidlo ve studni
Tlakové čidlo v bývalé podzemní studni


Zpět na obsah stránky.


Zpět Home
Poslední změna 30. V. 2018 Webmaster