Permanentní GNSS stanice LYSH
O stanici Souřadnice Popis Zakrytí oblohy Doplňková měření Mapa

Zpět Home


Označení stanice

DOMES number 11522M001
kód stanice LYSH

Permanentní GNSS stanice LYSH je provozována Vysokou školou báňskou - Technickou universitou Ostrava ve spolupráci s operačním centrem VESOG Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (Geodetické observatoře Pecný ) na profesionální meteorologické stanici Lysá hora Českého hydrometeorologického ústavu.

Stanice byla vybudována pro výzkumné projekty v oblasti GPS meteorologie a pro výukové účely v oboru určování polohy a navigace. Měření na stanici budou též využívána pro sledování geodynamických pohybů v Beskydech. Stanice je součástí:
-sítě VESOG a
-sítě TopNet.

Logo 802.cz
Připojení permanentní stanice k Internetu poskytuje firma MATTES AD, spol. s r.o.

Pohled na budovu s anténou Pohled na anténu na střeše
Pohledy na stabilizaci bodu na střeše meteorologické stanice Lysá hora

Pro získání dat z této stanice kontaktujte poskytovatele dat na stránce RINEXových dat.


Informační soubor (site-log) o GPS systému na bodě LYSH: lysh.log

Provoz stanice je kontrolován z operačního centra VESOG .

Zpět na obsah stránky.

Souřadnice stanice

S-JTSK
Y = 461456,15 m X = 1134636,72 m
B = 49 32 48,36126 N L = 18 26 57,08761 E
(Připojeno na základní trigonometrický bod Lysá hora.)

Souřadnice ETRS89 v epoše 1989,0
X = 3934178,490 m Y = 1312357,128 m Z = 4831237,840 m
B = 49 32 46,28401 N L = 18 26 51,31384 E Hel = 1374,912 m
(Souřadnice určeny v úvodní kampani monitoringu permanentních stanic)

Bpv
H = 1331,51 m

Stanice je zařazena do monitoringu permanentních GNSS stanic v České republice. Aktuální ověřené souřadnice stanice jsou na stránkách monitoringu permanentních stanic.

Poznámka:

S-JTSK
= systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Y a X jsou pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu

ETRS89
= European Terrestrial Reference System, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)

Bpv
= výškový systém Balt po vyrovnání
H je nadmořská výška


Zpět na obsah stránky.

Stabilizace stanice

Ocelová trubka stabilizace je připevněna k tělesu nepoužívaného komínu na střeše meteorologické stanice. V horní ploše trubky je zapuštěn šroub, na který je připevněn přípravek pro orientaci a centraci antény.

Detail referenčního bodu s našroubovaným přípravkem
Referenční bod na horním konci trubky
(pod matkou připevňující přípravek)

Bod je definován jako průsečík svislé osy šroubu s horní plochou pilíře. Na šroubu je připevněn přípravek, na kterém je našroubována redukce, ke které je připojena GNSS anténa.

Detail antény
Detail antény

Pilíř je připevněn ke komínu, který prochází vnitřní nosnou stěnou budovy a je ukončen v jejích základech.

Přijímač
GNSS Přijímač


Zpět na obsah stránky.


Zakrytí oblohy

Na zakrytí oblohy překážkami závisí kvantita a kvalita naměřených dat. Družice se pozorují, pokud jejich výškový úhel je vyšší jak 5 stupňů a jejich signál je možno přijímat. Přehled zakrytých částí oblohy udává obrázek, který odpovídá stavu z června 2005. Na stanici LYSH je velmi málo překážek. Jedinou větší překážkou je televizní vysílač. Menší překážky jsou tvořeny anemometrem a konstrukcemi antén komunikačních linek.

Zakrytí oblohy

Panorama umožňuje pohled na reálnou podobu překážek.

Panorama


Zpět na obsah stránky.

Doplňková měření

Stanice LYSH je umístěna na profesionální meteorologické stanici ČHMÚ. Ale meteorologická data nejsou posílána s GNSS daty. Z tohoto pohledu nejsou na stanici prováděna žádná doplňková měření.

Zpět na obsah stránky.

Mapa

Mapa okolí bodu
Mapa okolí bodu

Zpět na obsah stránky.
Zpět Home
Poslední změna 30. V. 2018 Webmaster