Permanentní GNSS stanice PLZE
O stanici Souřadnice Popis Zakrytí oblohy Doplňková měření Mapa

Zpět Home


Označení stanice

DOMES number 11523M001
kód stanice PLZE

Permanentní GNSS stanice PLZE byla provozována Západočeskou univerzitou v Plzni - Fakultou aplikovaných věd ve spolupráci s operačním centrem VESOG Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (Geodetické observatoře Pecný).

Stanice byla vybudována pro výukové účely a výzkumné projekty v oblasti geomatiky a geodézie. Stanice byla součástí:
- sítě VESOG,
- jako externí stanice sítě CZEPOS.

Pohled na budovu s anténou Detailní pohled na budovu s anténou
Pohled na anténu ze střechy
Pohledy na stabilizaci bodu na střeše budovy Fakulty aplikovaných věd, ZČU Plzeň

Pro získání dat z této stanice kontaktujte poskytovatele dat na stránce RINEXových dat. Jsou dostupná data z období provozu stanice tj. od 24. března 2005 do 16. března 2015.


Informační soubor (site-log) o GPS systému na bodě PLZE: plze.log

Provoz stanice byl kontrolován z operačního centra VESOG.

Zpět na obsah stránky.


Souřadnice stanice

S-JTSK
Y = 824687,51 m X = 1071842,98 m
B = 49 43 33,9891 N L = 13 21 05,7435 E


Souřadnice ETRS89 v epoše 1989,0
X = 4019841,234 m Y = 954005,438 m Z = 4843420,846 m
B = 49 43 31,20801 N L = 13 21 2,45175 E Hel = 425,910 m
(Souřadnice určeny v úvodní kampani monitoringu permanentních stanic)

Bpv
H = 379,34 m

Poznámka:

S-JTSK
= systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Y a X jsou pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu

ETRS89
= European Terrestrial Reference System, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)

Bpv
= výškový systém Balt po vyrovnání
H je nadmořská výška


Zpět na obsah stránky.

Popis stanice

Ocelový pilíř byl postaven na střeše budovy Fakulty aplikovaných věd Západočeské university v Plzni. V horní ploše pilíře byl svislý otvor, do kterého byl vsunut podstavec s čepem pro orientaci a centraci antény.

Detail referenčního bodu
Horní konec pilíře - referenční bod

Bod byl definován jako průsečík svislé osy otvoru s horní plochou pilíře. Do otvoru byl vsunut čep, který byl zašroubován do vysoustruženého podstavce. Podstavec byl zajišťovacími šrouby spojen s pilířem. Na podstavci byla trvale připojena GNSS anténa.

Detail antény
Pohled na anténu na pilíři

Pilíř byl spojen s vnitřní nosnou konstrukcí budovy a byl ukončen v jejích základech.

Přijímač Topcon
Přijímač Topcon Legacy-E


Zpět na obsah stránky.


Zakrytí oblohy

Na zakrytí oblohy překážkami závisí kvantita a kvalita naměřených dat. Družice se pozorují, pokud jejich výškový úhel je vyšší jak 5 stupňů a jejich signál je možno přijímat. Přehled zakrytých částí oblohy udává obrázek, který odpovídá stavu z března 2005. Na stanici PLZE je velmi málo překážek. Východně, jihovýchodně a jihozápadně jsou umístěny konstrukce komunikačních antén.

Zakrytí oblohy

Panorama umožňuje pohled na reálnou podobu překážek.

Panorama


Zpět na obsah stránky.

Doplňková měření

Na stanici byly měřeny základní meteorologické parametry:
- teplota vzduchu ve výšce 1 metr nad střechou,
- relativní vlhkost vzduchu,
- atmosférický tlak.

Pilíř a meteorologická čidla
Stanice PLZE a meteorologická čidla

Detail meteočidla teploty a vlhkosti
Detail meteočidla teploty a vlhkosti

Detail meteočidla tlaku
Detail meteočidla tlaku


Zpět na obsah stránky.

Mapa

Foto okolí bodu
Fotografie okolí bodu

Mapa okolí bodu
Mapa okolí bodu

Zpět na obsah stránky.
Zpět Home
Poslední změna 30. V. 2018 Webmaster