Permanentní GNSS stanice TUBO
O stanici Souřadnice Popis Zakrytí oblohy Doplňková měření Mapa

Zpět Home


Označení stanice

DOMES number 11503M001
kód stanice TUBO
číslo v kampani DOPNUL719

Permanentní GNSS stanice TUBO je provozována Vysokým učením technickém v Brně ve spolupráci s operačním centrem VESOG Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (Geodetické observatoře Pecný ). GPS aparatura Leica je zapujčena Zeměměřickým úřadem v Praze v rámci sítě CZEPOS.

Stanice byla vybudována pro výzkumné projekty v oblasti geodynamiky střední Evropy a v GPS meteorologii a také pro výukové účely. Na stanici jsou prováděna také opakovaná měření tíhového zrychlení absolutním gravimetrem. Stanice je součástí:
- sítě VESOG,
- národního zhuštění Evropské kombinované geodetické sítě (ECGN),
- Permanentní sítě EUREF (EPN) a
- jak externí stanice sítě CZEPOS.

Pohled na budovu s anténou Pohled na anténu ze střechy
Pohledy na stabilizaci bodu na střeše budovy B stavební fakulty VUT v Brně

Pro získání dat z této stanice kontaktujte poskytovatele dat na stránce RINEXových dat.

Stránka stanice na Vysokém učení technickém v Brně

Informační soubor (site-log) o GPS systému na bodě tubo: tubo.log

Stanice TUBO v informačním systému permanentní sítě EUREF.

Provoz stanice je kontrolován z operačního centra VESOG .

Zpět na obsah stránky.


Souřadnice bodu

S-JTSK
Y = 599131,59 m X = 1159442,06 m
B = 49 12 23,39401 N L = 16 35 38,96723 E


Souřadnice ETRS89 v epoše 1989,0
X = 4001470,607 m Y = 1192345,310 m Z = 4805795,318 m
B = 49 12 21,21002 N L = 16 35 34,20403 E Hel = 324,274 m
(Souřadnice určeny v úvodní kampani monitoringu permanentních stanic)

Bpv
H = 279,59 m

Stanice je zařazena do monitoringu permanentních GNSS stanic v České republice. Aktuální ověřené souřadnice stanice jsou na stránkách monitoringu permanentních stanic.

Poznámka:

S-JTSK
= systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Y a X jsou pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu

ETRS89
= European Terrestrial Reference System, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)

Bpv
= výškový systém Balt po vyrovnání
H je nadmořská výška


Zpět na obsah stránky.

Stabilizace bodu

Železobetonový pilíř je postaven na střeše budovy A Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. V horním ocelovém konci pilíře je v úrovni horní plochy vyvrtán závit, do kterého je našroubován přípravek pro orientaci a centraci antény.

Detail referenčního bodu
Horní konec pilíře - referenční bod

Bod je definován jako průsečík svislé osy závitu s horní plochou pilíře. Na šroubu je připevněn přípravek sloužící pro orientaci a horizontaci GNSS antény, která je na něm trvale připojena.

Detail antény
Pohled na anténu na pilíři

Pilíř je postaven nad jednou z vnitřních nosných zdí budovy a tak prochází celou výškou budovy a je ukončen v jejích základech. Na schématu je bod označen červeným kolečkem.

Schéma stabilizace
Náčrt umístění pilíře v budově B

Přijímač Leica
Přijímač GNSS a krabice převodníků meteočidel
s přepěťovými ochranami


Zpět na obsah stránky.


Zakrytí oblohy

Na zakrytí oblohy překážkami závisí kvantita a kvalita naměřených dat. Družice se pozorují, pokud jejich výškový úhel je vyšší jak 5 stupňů a jejich signál je možno přijímat. Přehled zakrytých částí oblohy udává obrázek, který odpovídá stavu z června 2001. Na stanici TUBO je velmi málo překážek. Pouze severozápadně se mírně zdvihá střecha astronomické observatoře.

Zakrytí oblohy

Panorama umožňuje pohled na reálnou podobu překážek.

Panorama


Zpět na obsah stránky.

Doplňková měření

Na stanici jsou měřeny základní meteorologické parametry:
- teplota vzduchu ve výšce 2 metry nad zemí,
- relativní vlhkost vzduchu,
- atmosférický tlak.

Na stanicích ECGN se opakovaně určuje i tíhové zrychlení, které je ovlivněno rozložením vody v půdě. Z toho důvodu se na stanici sleduje též úhrn srážek.

Meteorologická budka
Meteorologická budka

Uvnitř meteorologické budky je dole umístěn stojánek s čidly. Vlevo je čidlo vlhkosti vzduchu, uprostřed čidlo teploty vzduchu a vpravo čidlo atmosférického tlaku. Nahoře je další čidlo teploty vzduchu.

Meteočidla uvnitř budky
Meteorologická čidla

Srážkoměr
Srážkoměr na střeše poblíž meteorologické budky

Data z celé poslední hodiny jsou odeslána do operačního centra VESOG.


Zpět na obsah stránky.


Mapa

Mapa okolí bodu
Mapa okolí bodu

Zpět na obsah stránky.
Zpět Home
Poslední změna 30. V. 2018 Webmaster