Permanentní GNSS stanice VSBO
O stanici Souřadnice Popis Zakrytí oblohy Doplňková měření Mapa

Zpět Home


Označení stanice

DOMES number 11521M001
kód stanice VSBO
číslo v lokální síti 223

Permanentní GNSS stanice VSBO je provozována Vysokou školou báňskou - Technickou universitou Ostrava ve spolupráci s operačním centrem VESOG Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (Geodetické observatoře Pecný ). Stanice byla vybudována pro výukové účely a výzkumné projekty v oblasti určování polohy a navigace. Měření na stanici budou též využívána pro sledování geodynamických pohybů v oblasti Ostravska a pro projekty v GPS meteorologii. Stanice je součástí:
- sítě VESOG,
- jako externí stanice sítě CZEPOS Zeměměřického úřadu v Praze,
- sítě TopNet.

Pohled na budovu s anténou Pohled na anténu ze střechy
Pohledy na stabilizaci bodu na střeše budovy A, VŠB-TU Ostrava

Pro získání dat z této stanice kontaktujte poskytovatele dat na stránce RINEXových dat.


Informační soubor (site-log) o GPS systému na bodě VSBO: vsbo.log

Provoz stanice je kontrolován z operačního centra VESOG .

Zpět na obsah stránky.

Souřadnice bodu

S-JTSK
Y = 479133,747 m X = 1101052,120 m
B = 49 50 2,88317 N L = 18 9 55,53988 E
(Připojeno na okolní trigonometrické body z výběrové údržby.)

Souřadnice ETRS89 v epoše 1989,0
X = 3916836,277 m Y = 1285051,108 m Z = 4851125,908 m
B = 49 50 0,64954 N L = 18 9 49,79879 E Hel = 340,894 m
(Souřadnice určeny v úvodní kampani monitoringu permanentních stanic)

Bpv
H = 298,20 m

Stanice je zařazena do monitoringu permanentních GNSS stanic v České republice. Aktuální ověřené souřadnice stanice jsou na stránkách monitoringu permanentních stanic.

Poznámka:

S-JTSK
= systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Y a X jsou pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu

ETRS89
= European Terrestrial Reference System, epocha souřadnic 1989,0
X, Y a Z jsou pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice
B a L jsou zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80
Hel je elipsoidická výška (nad elipsidem GRS80)

Bpv
= výškový systém Balt po vyrovnání
H je nadmořská výška


Zpět na obsah stránky.

Popis stanice

Betonový pilíř je postaven na střeše budovy A Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava. Do pilíře je v úrovni horní plochy zapuštěna matka, do které je našroubován přípravek pro orientaci a centraci antény.

Detail referenčního bodu
Horní konec pilíře - referenční bod

Bod je definován jako průsečík svislé osy matky s horní plochou pilíře. Na šroubu je připevněn přípravek, na kterém je trvale připojena GNSS anténa.

Detail antény
Pohled na anténu na pilíři

Pilíř je postaven nad jednou z vnitřních nosných zdí budovy a tak prochází celou výškou budovy a je ukončen v jejích základech. Na schématu je bod označen červeným kolečkem.

Schéma stabilizace
Náčrt umístění pilíře v budově A

Přijímač
Přijímač Topcon


Zpět na obsah stránky.

Zakrytí oblohy

Na zakrytí oblohy překážkami závisí kvantita a kvalita naměřených dat. Družice se pozorují, pokud jejich výškový úhel je vyšší jak 5 stupňů a jejich signál je možno přijímat. Přehled zakrytých částí oblohy udává obrázek, který odpovídá stavu z prosince 2004. Na stanici VSBO je velmi málo překážek. Severně a jižně jsou umístěny konstrukce antén nejrůznějších komunikačních linek.

Zakrytí oblohy

Panorama umožňuje pohled na reálnou podobu překážek.

Panorama

Zpět na obsah stránky.


Doplňková měření

Na stanici jsou měřeny základní meteorologické parametry:
- teplota vzduchu,
- relativní vlhkost vzduchu,
- atmosférický tlak.
Měření jsou prováděna místní meteorologickou stanicí, data z celé poslední hodiny jsou odeslána do operačního centra VESOG.
do operačního centra VESOG.

Meteostanice
Meteorologická stanice


Zpět na obsah stránky.

Mapa

Foto okolí bodu
Fotografie okolí bodu

Mapa okolí bodu
Mapa okolí bodu

Zpět na obsah stránky.
Zpět Home
Poslední změna 30. V. 2018 Webmaster