Gravimetrická laboratoř
O laboratoři Vybavení

Zpět Home


O laboratoři

Gravimetrická laboratoř byla vybudována v severní části sklepa hlavní budovy observatoře. Slouží k justování a laboratorním zkouškám gravimetrů, např. cejchování stupnic náklonem a zkouškám vlivu magnetického pole. Vliv teploty na gravimetry je zkoušen v termokomoře.

Gravimetrická laboratoř
Pohled do gravimetrické laboratoře

V počátcích (od roku 1960) sloužila ke zkouškám kyvadlových přístrojů a později gravimetrů a zkušební registraci slapových variací tíže pomocí gravimetrů (od roku 1966). Od roku 1970 do roku 1972, kdy byla zřízena nová slapová stanice v jihovýchodní části sklepa, probíhaly soustavné registrace zemských slapů v gravimetrické laboratoři.

Laboratoř je vybavena čtyřmi různě velkými pilíři oddělenými od konstrukce budovy, na kterých lze provádět gravimetrická měření. V části prostoru laboratoře lze udržovat stálou teplotu pomocí ventilátorů, teplotních čidel a horkovzdušných ventilátorů. Od roku 1978 jsou na největším pilíři prováděna měření absolutními gravimetry - viz absolutní tíhový bod a absolutní tíhová měření. Ostatní pilíře slouží mimo jiné jako zajišťovací body.

Srovnávací měření
Srovnávací měření absolutních gravimetrů

Na největším pilíři lze provádět i srovnávací měření absolutních gravimetrů.

Zpět na obsah stránky


Vybavení

Laboratoř je vybavena dvěma aparaturami pro laboratorní cejchování gravimetrů náklonem.

Náklonoměrné aparatury
Náklonoměrné aparatury

Prvá z nich byla vyvinuta ve VÚGTK. Umožňuje cejchovat i větší přístroje, například gravimetry Askania. Není termostatována a úhly náklonu jsou měřeny autokolimací na vertikálním kruhu teodolitu Wild T3. Druhá je sovětská aparatura UEG-GAE-3, která byla ve VÚGTK opatřena termostatem. Lze ji použít pro křemenné gravimetry jako je Sharpe a Worden.

Laboratorní cejchování gravimetru Askania
Cejchování stupnice gravimetru Askania náklonem

Pro zkoumání vlivu magnetického pole na gravimetry slouží Helmholtzova cívka o průměru 1,2 m. Rovnice cívky je H = 0,824 I (kde H je intenzita buzeného magnetického pole v oerstedech).

Určování vlivu magnetického pole na gravimetry
Zkoušení vlivu magnetického pole na gravimetr LaCoste-Romberg


Určování vlivu magnetického pole na gravimetry
Zkoušení vlivu magnetického pole na absolutní gravimetr

Zpět na obsah stránky
Zpět Home
Poslední změna 11. II. 2010 Webmaster